Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Posvet o plačilnem prometu 2012

 

Petek, 25. maj 2012: Danes se je v Portorožu zaključil tradicionalni posvet o plačilnem prometu, ki so se ga udeležili številni bančniki in bančnice. Program posveta je bil po uvodnih predavanjih o stanju na področju SEPA ter pogledu Banke Slovenije na SEPA razdeljen v štiri vsebinske sklope. Prvi dan so se prisotni seznanili z izkušnjami bank in Banke Slovenije z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih ter o reviziji Direktive o plačilnih storitvah ter v nadaljevanju z migracijo kreditnih plačil. V zaključnem delu pa je bila predstavljena migracija direktnih obremenitev, ki se je zaključila z razpravo na temo načrtovanega uspešnega dokončanja migracije direktnih obremenitev.

V začetku drugega dne posveta je bila udeležencem predstavljena SEPA z zornega kota Evrosistema, posvet pa se je nadaljeval s obravnavo področja e-plačil. Po seznanitvi z aktualno problematiko in dogajanji v Evropi na področju e-plačil in s tem povezanimi aktivnostmi EPC ter po predstavitvi dveh tujih shem e-plačil (iDEAL in MyBank) se je posvet zaključil z okroglo mizo na temo postavitve »bussines case« za slovensko bančno skupnost.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 25. maj 2012
 

Nazaj