Sporočila v 2012

Osnovna pravila varne rabe kartic


Zaradi časa letnih dopustov in počitnic stranke bank in hranilnic pozivamo, da ste pri rokovanju s karticami še posebej pozorni na v nadaljevanju navedena priporočena navodila. Velja namreč, da je kartica vaš denar, zato je z njo treba ravnati tako kot z drugimi vrednimi stvarmi.
 

1. Splošna pravila

Ponovno se seznanite s splošnimi pogoji poslovanja, ki veljajo za vašo kartico.

Novo plačilno kartico ob prejemu takoj podpišite, saj je veljavna le podpisana kartica. Staro, neveljavno ali preklicano kartico takoj uničite oziroma jo takoj razrežite.

Kartice ne hranite na soncu ali blizu drugih toplotnih virov, elektromagnetnega sevanja in drugih škodljivih vplivov oziroma virov, ker se lahko poškoduje in postane neuporabna.

S kartico ravnajte skrbno, imejte jo vedno pri sebi in je ne puščajte v avtu, garderobi ali kje drugje. Kadar plačujete s kartico, je nikoli ne izpustite izpred oči. V restavraciji naj natakar uporabi prenosni POS terminal ali pa ga sami pospremite do plačilnega mesta.

Osebno številko kartice – PIN številko si takoj po prejemu zapomnite in uničite dopis, s katerim ste jo prejeli.

Osebne PIN številke nikakor ne imejte zapisane nikjer skupaj s kartico. Tudi doma ne.

Kartica je osebna, nihče drug z njo ne sme opravljati nobenih storitev.

Številka kartice in njej pripadajoči podatki so tajni in unikatni, zato jih ne povejte vsakomur, ki vas povpraša po teh podatkih.

Ne verjemite elektronskim, telefonskim ali drugim sporočilom, četudi navidezno prihajajo od vaše banke, s katerimi vas obveščajo o zlorabi vaše kartice in vas pozivajo, da poveste podatke o svoji kartici ali da jih vpišete v spletne, tako imenovane varnostne obrazce. O takem dogodku obvestite svojo banko ali hranilnico in z njo preverite vsebino sporočila.

Redno spremljajte promet na kartici preko spletne banke. Če opazite transakcije, ki jih niste opravili, o tem takoj obvestite svojo banko ali hranilnico.

 

2. Poslovanje na prodajnih mestih

Pri plačevanju kartice nikoli ne izpustite iz svojega vidnega polja in nadzirajte celoten postopek plačevanja.

Pred vnosom osebne PIN številke oziroma pred podpisom potrdila (slipa) obvezno preverite znesek plačila.

V postopku plačevanja na prodajnem mestu pazite, da nihče ne vidi vaše osebne PIN številke. Ko opravljate katerokoli storitev (še posebej z uporabo bančnega avtomata) pazite, da nihče ne vidi vaše osebne PIN številke, ki ste jo vtipkali in da so čakajoči za vami dovolj oddaljeni od vas. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.

Bodite pozorni, da oseba, ki vam zaračunava blago ali storitev, kartico avtorizira oziroma jo potegne skozi POS terminal samo enkrat. V primeru neuspešne avtorizacije zahtevajte potrdilo o neuspešno opravljenem postopku.

Potrdila o že opravljenih nakupih po navadi vsebujejo dovolj podatkov o kartici, zato stara potrdila uničite.

Preden zavržete potrdila o nakupih, natančno preverite vse izpiske porabe. Le s primerjavo izpiska porabe s potrdilom o nakupu lahko ugotovite svojo dejansko porabo.

Na prodajnih mestih ne podpisujete potrdil (slipov), ki niso namenjena takojšnjemu plačilu blaga ali storitve in so napisana z vnaprejšnjimi datumi ali so celo prazna.

 

3. Spletno nakupovanje

Na spletnih straneh ne vpisujte številke kartice povsod, kjer jo od vas zahtevajo, temveč le takrat, ko ste se že odločili za nakup in dejansko želite plačati s kartico.

Prek spleta plačujte le tistim ponudnikom, za katere veste, da so verodostojni, varni in imajo zagotovljene varnostne nastavitve na svojih spletnih straneh.

Obvezno poskrbite, da bo tudi vaš računalnik dobro zaščiten pred vdori, zlorabami in zlonamerno programsko opremo.

 

4. Uporaba bančnega avtomata

Med uporabo bančnega avtomata nihče ne sme videti vaše osebne PIN številke. Pri vpisovanju osebne PIN številke priporočamo, da z roko zastrete tipkovnico. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.

Bančne avtomate uporabljajte sami. Če jih ne znate uporabljati, ne sprejemajte pomoči mimoidočega, temveč se raje o uporabi poučite v svoji banki ali hranilnici.

Kartico uporabljajte na tistih avtomatih, ki stojijo na obljudenem in dobro osvetljenem mestu.

Če na bančnem avtomatu zaznate kakršna koli odstopanja od običajnega delovanja (npr. kartico težje vložite v avtomat, na avtomatu so naprave ali stvari, ki jih običajno ni, neobičajna postavitev kamer, neobičajna reža, v katero se vlaga kartica…), vzemite kartico in zapustite bančni avtomat ter uporabite drugega. O tem čim prej obvestite banko ali hranilnico na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici, in policijo na številko 113.

Če so bančni avtomati nameščeni v zaprtih prostorih, do katerih lahko vstopite le skozi vrata s potegom kartice, vedite, da ob tem nikoli ni treba vtipkati osebne PIN številke. Če je na vratih naprava, ki od vas zahteva tipkanje osebne PIN številke, tega ne storite!

V primeru, da vam bančni avtomat ne vrne kartice (zaradi ovire, nameščene na reži za sprejem kartice), ob ali na njem pa je prilepljeno navodilo, da ponovno vtipkajte osebno PIN številko, tega ne storite. Enako velja, če vam ponovno vtipkanje osebne PIN številke predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se predstavlja za bančnega delavca. V obeh primerih takoj obvestite najbližjo enoto banke ali hranilnice in policijo na 113.

V primeru, da vam bančni avtomat navkljub odobreni storitvi ne izplača gotovine, takoj preverite stanje na svojem računu in se oglasite v najbližji poslovalnici banke ali hranilnice.

 

5. Varni na potovanju

Če potujete v tujino, je dobro razpolagati z več različnimi karticami.

Pred potovanjem preverite veljavnost kartice in razpoložljiv limit.

Kopirajte svojo kartico in potni list ter kopije hranite ločeno in varno.

Kartice in gotovino hranite ločeno, na ta način v primeru kraje ne boste ob vse.

V gneči imejte torbico ali denarnico tesno ob sebi.

V hotelskih sobah ali apartmajih porabljajte sefe za hranjenje dragocenosti, gotovine in kartic.

Pri plačevanju s kartico pred podpisom ali vnosom osebne PIN številke preverite informacije na računu, slipu ali POS terminalu.

 

6. Preklici, izgube, kraje

Zapišite si telefonsko številko, ki ste jo prejeli od izdajatelja kartice in na katero lahko 24 ur na dan, 365 dni na leto pokličete in takoj prijavite izgubo ali krajo kartice.

Prijavo preklica, izgube ali kraje opravite takoj. Le tako bo vaša kartica blokirana in s tem zmanjšane možnosti zlorabe.

Sum kraje kartice obvezno prijavite tudi najbližji policijski postaji. Enako storite tudi, če ste v tujini.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. junij 2012

Nazaj