Sporočila v 2012

Odziv Združenja bank Slovenije na nedavna poročanja v medijih

 

Združenje bank Slovenije opozarja, da se z nepreverjenimi, tendencioznimi ter zavajajočimi informacijami, ki jih objavljajo nekateri mediji, povzroča poslovna škoda bankam ter se povečujejo tveganja v celotnem bančnem sistemu. Nastale negativne posledice bo namreč izredno težko popraviti ter povrniti načeto zaupanje.

Tako kot banke številnih drugih držav znotraj Evropske skupnosti in širše, tudi banke v Sloveniji ne morejo biti imune pred negativnimi zunanjimi posledicami globalne finančne krize. Slovenske banke se aktualnih težav zavedajo, jih obravnavajo ter si intenzivno prizadevajo za njihovo odpravo in iskanje učinkovitih rešitev.

Prepričani smo, da je ta trenutek potrebno dosledno in usklajeno sodelovanje vseh akterjev v državi, da po svojih najboljših močeh prispevajo k sanaciji in konsolidaciji bančnega sistema, ki bo pripomogla k čimprejšnji odpravi kreditnega krča ter k vzpostavitvi trdne razvojne podpore gospodarskemu okolju.

Zato se Združenje bank Slovenije ne more strinjati s prakso posameznih medijev, ki širijo napačne, nepreverjene ali zavajajoče informacije o stanju v bankah in bančnem sistemu.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 10. avgust 2012

Nazaj