Sporočila v 2012

Sporočilo za javnost

Uporaba standarda ISO 20022 xml


Na področju plačilnega prometa smo priča stalnim spremembam, pri čemer izstopa prilagajanje EU zakonodaji in realizaciji projekta SEPA. V Sloveniji smo konec leta 2011 opustili obstoječo domačo plačilno shemo za kreditna plačila in pričeli uporabljati SEPA plačilno shemo za kreditna plačila, medtem ko za direktne obremenitve poteka postopen prehod iz domače plačilne sheme na SEPA plačilno shemo, ki se mora zaključiti konec leta 2012.

Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja SEPA storitev sta EU parlament in svet v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009. Objavljena Uredba (EU) št. 260/2012 določa obvezno uporabo standardov ISO 20022 xml za izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih in direktnih obremenitvah med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev.

Z namenom poenostavitve in pospešitve uveljavitve standarda ISO 20022 xml je Združenje bank Slovenije objavilo:

Zaradi lažjega prehoda na obvezno uporabo standarda ISO 20022 xml pripravlja Združenje bank Slovenije programsko aplikacijo za konverzijo podatkov med standardom TKDIS in ISO 20022xml, ki bo brezplačno dosegljiva preko spletne strani Združenja bank Slovenije.

Skladno z zgoraj navedeno Uredbo (EU) št. 260/2012 in opustitvijo uporabe domače plačilne sheme za direktne obremenitve se obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev za direktne obremenitve prične konec leta 2012, medtem ko se za kreditna plačila prične obvezna uporaba s 1.2.2014. Po navedenih datumih ne bo več možna izmenjava podatkov o kreditnih plačilih in direktnih obremenitvah v obstoječih domačih standardih.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 12. september 2012
 

Nazaj