Sporočila v 2012

Izjava za javnost

Slovenska gospodinjstva spadajo med varčna evropska gospodinjstva

Ko so se dne 31. oktobra leta 1924 v Milanu zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 takratnih držav, so ustanovili Mednarodni inštitut za varčevanje in srečanje zaključili z razglasom, da sta delo in varčevanje najmočnejša dejavnika na poti k blaginji, napredku in dostojanstvu vsakega posameznika ter družbe kot celote.

Od takrat pa do današnjega dne je bilo skozi raznolika obdobja zgodovine temeljno zavedanje o pomenu varčevanja in zaupanja ves čas prisotno, še posebej pa se je okrepilo v zadnjem obdobju, ko se na lokalni in globalni ravni soočamo z zaostrenimi gospodarskimi in finančnimi razmerami.

Podatki za leto 2011 kažejo, da slovenska gospodinjstva sodijo med varčnejša evropska gospodinjstva, saj se po deležu varčevanja v razpoložljivem dohodku gospodinjstev, ki v Sloveniji znaša 11,9 %, uvrščajo na visoko deveto mesto v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Vloge pri bankah so najpogostejša oblika prihrankov domačih gospodinjstev in sicer so po podatkih Banke Slovenije konec leta 2011 predstavljale 39,5 % vsega finančnega premoženja gospodinjstev. Iz objavljenih podatkov za mesec avgust 2012 izhaja, da so vloge gospodinjstev pri slovenskih bankah stabilne na ravni 14,5 milijard evrov.

Slovenske banke in hranilnice se zavedajo, da zaupanje varčevalcev ni pridobljeno enkrat za vselej, temveč da gre za proces stalnega preverjanja in potrjevanja tega vzajemnega odnosa na obeh straneh. Banke in hranilnice si bodo še naprej po svojih najboljših močeh prizadevale, da bodo upravičile pridobljeno zaupanje svojih varčevalcev.

Ob tem nas spremlja spoznanje, da varčevanje tlakuje pot kreditom, oba skupaj nato investicijam in slednje gospodarski rasti ter novim delovnim mestom. Zavedamo se, da le z lastnim varčevanjem ne moremo dohitevati razvite Evrope in da sta zato dodatno potrebni obe obliki kapitala – tako kreditna kot lastniška. Vendar bo nedvomno lastni zgled pri vseh domačih subjektih krepil zaupanje tudi na tujih trgih do našega celotnega gospodarstva, ki je sestavni del obeh – Evropske unije in Ekonomske in monetarne unije.

Pri tem pa mora biti aktivna tudi država z ustreznim delovanjem ter z izvedbo čimprejšnjih ukrepov, ki so nujno potrebni za izboljšanje finančnega stanja in ponoven zagon gospodarstva ter investicij. Čas in razmere nas torej vse zavezujejo, da aktiviramo vse sile in delujemo s skrbnostjo dobrega gospodarja, ki si prizadeva za ohranitev ter krepitev zaupanja in sodelovanja.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. oktober 2012

Nazaj