Sporočila v 2013

Sporočilo za javnost

Delovanje plačilnih sistemov med velikonočnimi prazniki


Dne 29. marca 2013 (veliki petek) evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah evroobmočja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 29. marca 2013, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Ker na veliki petek in veliki ponedeljek (praznik) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke izvajale naslednji delovni dan, t.j. v torek, 2. aprila 2013.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 7. marec 2013
 

Nazaj