Sporočila v 2013

Sporočilo za javnost

Nov bankovec za 5 € bo prišel v Sloveniji v obtok 3. maja 2013


V državah evroobmočja bo 2. maja 2013 prišel v obtok nov bankovec za 5 €, ki bo postopoma nadomestil obstoječi bankovec za 5 €. V Sloveniji bo bankovec zaradi praznika prišel v obtok 3. maja.

Nov bankovec za 5 € bo prvi iz druge serije evrobankovcev, imenovane serije Evropa, ki bodo postopoma dani v obtok v naslednjih letih. Predvidoma bo bankovcu za 5 € sledil bankovec za 10 €, nato bankovec za 20 € in tako naprej. Nominalna vrednost evrobankovca za 5 € iz serije Evropa bo enaka kot za evrobankovec prve serije. Nova serija ima enako oblikovno podobo »obdobja in slogi« ter enake prevladujoče barve kot prva serija. Po uvedbi serije Evropa bodo nekaj časa v obtoku evrobankovci iz obeh serij. Prva serija bo v začetku v obtoku vzporedno z bankovci serije Evropa, vendar bo postopoma umaknjena in bo sčasoma prenehala veljati kot zakonito plačilno sredstvo. Kljub temu bodo bankovci prve serije obdržali svojo vrednost in jih bo v Banki Slovenije ter ostalih nacionalnih centralnih bankah Evrosistema mogoče zamenjati neomejeno dolgo.

Več informacij o seriji Evropa je na voljo na spletnih straneh http://www.ecb.int/euro/banknotes/europa/html/index.sl.html in www.noviobrazeura.eu


Povezavi na:

Združenje bank Slovenije in Banka Slovenije
Ljubljana, 11. april 2013

Nazaj