Sporočila v 2013

Sporočilo za javnost

Posvet o plačilnem prometu 2013

Petek, 24. maj 2013: Za nami je uspešno izveden tradicionalni posvet o plačilnem prometu, ki je že z uvodno temo z naslovom 'Izzivi na trgu plačilnih storitev po zaključku migracije kreditnih plačil in direktnih obremenitev na SEPA' nakazal, da članice Združenja bank Slovenije v prihodnje čaka optimiziranje funkcionalnosti obstoječih rešitev ob sočasnem razvoju novih.

Posvet je bil vsebinsko razdeljen na tri dele in sicer je bila v okviru prvega panela obravnavana migracija na direktne obremenitve SEPA, najprej z vidika izvedenih aktivnosti bank članic Združenja, v nadaljevanju pa še z vidika procesorja podjetja Bankart ter z vidika ponudnika plačilnih storitev za proračunske uporabnike oz. Uprave RS za javna plačila. S praktičnimi izkušnjami glede izvedbe migracije ter s predlogi za izboljšanje storitev pa je prisotne seznanila predstavnica RTV Slovenija ter podala konkretne predloge za izboljšave.

E-računi so bili tema drugega panela, v katerem so predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije, Uprave RS za javna plačila, podjetja ZZI d.o.o. ter delovne skupine za e-račun pri Združenju orisali pregled stanja na področju uvajanja e-računov, njihovo povezljivost z območjem SEPA, možnost povezave omrežij e-računov v Sloveniji ter skupno promocijo e-računov za vse vrste uporabnikov. Ob koncu je predstavnica OP-Pohjola Group predstavila finski model e-računov Finvoice System.

Tretji del posveta se je nanašal na dialog ponudnikov plačilnih storitev z uporabniki, tako na nivoju Evrope kot tudi v Sloveniji. Predstavnica Petrola je prisotnim bankam predstavila izkušnje Petrola kot uporabnika novih plačilnih storitev SEPA, v nadaljevanju pa sta predstavnika Evropske centralne banke in Banke Slovenije predstavila predloge za nadaljnje korake za večjo vključenost nebančnih deležnikov pri upravljanju obstoječih plačilnih shem in njihovo sodelovanje pri nastajanju novih.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 27. maj 2013
 

Nazaj