Sporočila v 2013

Posodobili smo podatke o članicah na leto 2012

Obveščamo vas, da je na spletni strani Združenja rubrika Članice posodobljena z revidiranimi podatki na dan 31. 12. 2013.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. junij 2013

 

 

 

Nazaj