Sporočila v 2013

Sporočilo za javnost

Finančna kriza je marsikomu odprla oči
 

Ponedeljek, 28.10.2013:  Danes je Združenje bank Slovenije na tiskovni konferenci predstavilo projekt Vse o banki. Tako elektronska brošura kot tudi nove spletne strani so namenjene finančnemu opismenjevanju strank bank in hranilnic. Kot je spomnil direktor Združenja bank Slovenije dr. France Arhar, je Evropska komisija že leta je 2007 državam članicam priporočila, da naj storijo več za finančno opismenjevanje prebivalstva. Posebej in znova je še poudaril pomen zaupanja v banke in zato projekt po njegovem mnenju predstavlja tudi priložnost za celoten bančni sistem, da ta z uveljavljanjem dobre prakse utrdi zaupanje med bankami in hranilnicami ter njihovimi strankami oz. komitenti.

Igor Poljšak, predsednik Odbora za poslovanje s prebivalstvom pri Združenju je povedal, da je bila pobuda za pripravo vsebin, namenjenih finančnemu izobraževanju različnih ciljnih skupin prebivalstva, podana že leta 2009. Takrat je bila nato imenovana delovna skupina za finančno izobraževanje, ki je združevala bančne strokovnjake z različnih področij, ki so pripravili vsebine spletnih strani in brošure. S projektom so se seznanili tudi predstavniki Banke Slovenije, Ministrstva za finance, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Urada za varstvo potrošnikov, Zveze potrošnikov Slovenije in Zveze društev upokojencev Slovenije. Vsi so bili povabljeni, da pri projektu tvorno sodelujejo.

Tadej Kostevc, član delovne skupine za finančno izobraževanje, je izpostavil prizadevanje pripravljalcev spletnih strani in brošure, in sicer, da so vsebine zapisane v preprostem in razumljivem jeziku. Ob tem je pomembno tudi, da so informacije o bančnem poslovanju zbrane na enem mestu.

Peter Kavčič, prav tako član delovne skupine za finančno izobraževanje je opozoril na dodano vrednost, ki jih na spletnih straneh prinašajo opozorila, ki porabnikom svetujejo, kaj lahko storiti ob morebitnem izrednem življenjskem dogodku. Ob tem pa je uporaben tudi slovar bančno finančnih izrazov s poljudnimi razlagami.

Direktor Združenja dr. France Arhar je sklenil, da je finančna kriza marsikomu odprla oči. “Če nekdo nekaj izgubi, tega ne bo nikoli pozabil. In ta šola je za vsakega največ vredna,” je dodal. “Vse o banki lahko služi posamezniku kot dodatno pomagalo, ki pa ne koristi, če ta deluje v evforiji, je opozoril. Vse to je namreč brez vrednosti, če človek kot racionalno bitje ne premisli svojih potez.”

Nova spletna stran Združenja www.vseobanki.si bo javno zaživela v četrtek, 31. oktobra, ko beležimo Dan varčevanja. Zadovoljni bomo, če bomo s projektom dosegli pomemben cilj, in sicer, da bodo komitenti bank in hranilnic poslej samozavestno vprašali po dodatnih informacijah, ki jih potrebujejo za pravilno finančno odločitev.


Povezava na elektronsko brošuro Vse o banki
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 28.10.2013

Nazaj