Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije ima nov Nadzorni svet

Sreda, 16. april 2014: Danes je v Ljubljani potekala 28. seja skupščine Združenja bank Slovenije (ZBS), ki so se je udeležili številni predstavniki članic cehovskega Združenja.

O delu ZBS v preteklem letu je spregovoril namestnik predsednika Nadzornega sveta ZBS Aleš Hauc, sicer predsednik uprave Nove Kreditne banke Maribor. Povedal je, da so lansko leto bančne aktivnosti ter okolje najbolj zaznamovali stres testi, priprava sprememb insolvenčne zakonodaje in aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem prezadolženih podjetij. Delovanje ZBS lani ni bilo enostavno in zato je toliko bolj pomembna ugotovitev, da je ZBS nedvomno bilo uspešen sogovornik pristojnim institucijam. Ob zaključku se je posebej zahvalil Nadzornemu svetu, direktorju ter njegovim sodelavcem na Združenju za opravljeno delo v preteklem letu.

V nadaljevanju seje skupščine je bilo sprejeto poročilo o delu ZBS za leto 2013 in spremenjena Pogodba o ustanovitvi Združenja, s katero poslej v pristojnosti skupščine ostaja imenovanje članov/namestnikov nadzornega sveta, medtem ko predsednika in namestnika nadzornega sveta izvoli Nadzorni svet med svojmi člani na prvem srečanju v novem mandatu.

Skupščina Združenja je s 1. majem 2014 imenovala nov Nadzorni svet Združenja bank Slovenije.
Z današnjim dnem je ZBS bogatejše tudi za novo članico RCI Banque iz Francije. Sedanjo članico Hypo leasing pa bo septembra letos nadomestila nova članica Hypo CB, družba za financiranje d.o.o..

V okviru letošnje skupščine je v obliki konference potekala tudi aktualna razprava o perspektivah evropskega in domačega bančništva, s posebnim poudarkom na oblikovanju enotne bančne unije. Predstavniki Evropske centralne banke, Evropske bančne federacije, Banke Slovenije in bank članic ZBS so v zanimivi razpravi poudarili, da se bankam obeta strožji bančni nadzor. V luči evropskih stres testov in pregleda kakovosti bančne aktive se pričakuje, da se bo število bank zmanjšalo in da bodo morale posamezne banke povečati obstoječo kapitalsko ustreznost. Zato se odpira pereče vprašanje, kako zaustaviti sedanji trend krčenja kreditne dinamike bank, ki lahko ogrozi krhko okrevanje gospodarstva v evrskem območju in slovenska prizadevanja po izhodu iz gospodarske recesije.

Nadzorni svet ZBS
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. april 2014

 

Nazaj