Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost

Opozorilo v zvezi z bitcoinom oziroma virtualnimi valutami

 

  • Bitcoin oz. virtualne valute so neregulirana oblika digitalnega denarja, ki ga ne izda centralna banka in zanj ne jamči.

  • Uporabniki pri uporabi virtualne valute kot plačilno sredstvo za plačilo blaga in storitev niso zaščiteni, saj jih v skladu z zakonodajo ne ščiti nobena pravica do povračila (kot je to pri prenosih iz bančnega ali plačilnega računa). Cena bitcoinov in drugih virtualnih valut se lahko hitro spremeni ali celo upade na nič. Tveganje izgube je torej izključno na strani uporabnika.

  • Z bitcoini se trguje na menjalnih platformah, ki niso banke in niso pod nadzorom regulatorja. V kolikor menjalne platforme vplačila sprejemajo in izvajajo prek svojih bančnih računov, gre v tem razmerju izključno za plačilne storitve banke, ki vodijo račun za stranke (menjalne platforme). Banke v nobenem primeru niso vključene v dejavnost trgovanja z virtualnimi valutami.

 

Razvoj spletnega poslovanja oziroma nakupovanja je spodbudil tudi pojav novih načinov plačevanja, denimo z virtualnimi valutami. Najbolj znana virtualna valuta v Sloveniji je bitcoin. Virtualne valute niso elektronski denar (kot to opredeljuje Zakon o plačilnih storitvah in sistemih) niti ne tuje valute oziroma devize (kot to opredeljuje Zakon o deviznem poslovanju), temveč gre za obliko nereguliranega digitalnega denarja, ki ga ne izdaja centralna banka in zanj tudi ne jamči. Bitcoin se uporablja kot plačilno sredstvo, v transakcije s temi valutami pa banke niso vključene. Bitcoine je mogoče z običajnim denarjem kupiti na menjalni platformi, po nakupu se »naložijo« na račun, ki se imenuje digitalna oziroma virtualna« denarnica. Imetnik lahko bitcoine pošlje komurkoli, ki jih želi sprejeti, oziroma jih lahko ponovno zamenja v običajen denar. 

Kot že omenjeno, se z bitcoini trguje na menjalnih platformah, ki niso banke in niso pod nadzorom regulatorja. Večkrat se je že zgodilo, da so propadle (na primer Mt. Gox, ki je v prisilni poravnavi), poročali pa so tudi o vdorih tretjih oseb v računalnike teh platform, zaradi česar so uporabniki izgubili denar, ki so ga imeli na njih. Bitcoini se hranijo v prej omenjenih digitalnih denarnicah (na računalniku, pametnem telefonu, tablici) in niso varni pred morebitnimi vdori hekerjev. Če denimo izgubite ključ ali geslo svoje digitalne denarnice, lahko za vedno izgubite tudi virtualno valuto, ki jo hranite v njej. Prav tako niste zaščiteni s pravico do povračila sredstev, kot velja za prenose z osebnega bančnega računa, če kot sredstvo za plačilo blaga in storitev uporabljate virtualno valuto. Cena bitcoinov in drugih virtualnih valut se lahko hitro spremeni ali celo upade na nič, saj nima realne podlage v vrednosti. Ker imetniki in prejemniki transakcij v virtualnih valutah ostanejo anonimni, se lahko zgodi, da se te transakcije zlorabijo za kriminalne dejavnosti, vključno s pranjem denarja. Organi pregona zato lahko preprečijo poslovanje menjalne platforme in s tem onemogočijo dostop do finančnih sredstev vsem, ki so platformo uporabljali.

Nekatere menjalne platforme vplačila sprejemajo in izvajajo prek svojih bančnih računov, ki jih odprejo v ta namen, pri čemer naj poudarimo, da gre v tem razmerju izključno za plačilne storitve in da banke, ki vodijo račun za menjalne platforme, niso v nobenem razmerju s strankami teh platform in ne jamčijo za nobeno tveganje glede varnosti finančnih sredstev, stanja bitcoinov v digitalnih denarnicah ali glede primernosti tovrstnih naložb za posamezne stranke.

Vsem morebitnim uporabnikom virtualnih valut zato svetujemo, da se v celoti seznanijo z njihovimi značilnostmi in predvsem s tveganji, ki jih poslovanje z njimi prinaša.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 2. junij 2014


Povezava:
Evropski bančni nadzorni organ (European Banking Authority) »Opozorilo uporabnikom v zvezi z virtualnimi valutami«

Nazaj