Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost

Giancarlo Miranda je postal novi predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije

Sreda, 11. junij 2014: Danes je v Ljubljani potekala 1. seja Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije (ZBS) v novem mandatu, na kateri je bil za predsednika Nadzornega sveta ZBS soglasno izvoljen mag. Giancarlo Miranda, predsednik uprave Banke Koper, za njegova namestnika pa prav tako soglasno imenovana Janko Medja, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke in Aleš Hauc, predsednik uprave Nove Kreditne banke Maribor.

Nadzorni svet ZBS je pri izbiri novega vodstva izhajal iz stališča, da so sedanji časi tako zahtevni, da so potrebne mednarodne najboljše prakse. Prakse, ki kažejo na odprtost za spremembe in nove poglede na bančni sektor, kajti samo tako bo možno popraviti ugled in spodbuditi razvoj bančništva v Sloveniji in Evropi. S tem namenom in s poudarkom zlasti na odprtosti slovenskega gospodarskega in bančnega prostora ter postopkov prestrukturiranja slovenskih bank, ki so v teku ter enotnosti bank, je Nadzorni svet ZBS sprejel omenjeno odločitev. Novo vodstvo ZBS je predstavilo svoj program za naslednje obdobje, pri čemer je izpostavilo zlasti vlogo ZBS:

  • kot partnerja za dolgoročen ekonomski razvoj Slovenije in slovenskega bančnega sektorja ter prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, s čimer želi prispevati k nadaljnjemu razvoju celotnega gospodarstva,
  • kot spodbujevalca za uvajanje najboljših mednarodnih praks,
  • kot predlagatelja novih standardov v smislu neodvisnosti, profesionalnosti in etičnih standardov v bančništvu,
  • kot tistega, ki bo pomagal in podpiral spremembe v bančnem sektorju ter spodbujal tehnološke inovacije in podpiral skupne platforme za delo v bančništvu,
  • ki bo aktivno pri informiranju in uvajanju novih evropskih nadzornih mehanizmov in zahtev regulatorjev ter bo pri tem sogovornik ustreznim institucijam v Sloveniji in Evropski uniji.

Novi predsednik Nadzornega sveta ZBS mag. Giancarlo Miranda, ki je predsednik uprave Banke Koper od julija 2011, ima bogate izkušnje iz bančništva. Pred prihodom v Koper je bil svetovalec uprave v Banca Intesa v Moskvi, svojo poklicno pot pa je začel v družbi za ekonomske raziskave in svetovanje Nomisma v Italiji, nadaljeval v Banca Commerciale Italiana, kasneje Intesa BCI, in delal na različnih delovnih področjih v Italiji, New Yorku in Hong Kongu. Po povratku v Italijo je bil v IntesiBCI v Milanu vodja mednarodnega financiranja trgovanja, nato pa je v Privredni banki Zagreb (članica skupine Intesa Sanpaolo) kot podpredsednik uprave vodil področje obvladovanja tveganj in nadzora. Giancarlo Miranda je magistriral iz ekonomije na University of Kent, Canterbury, iz političnih ved in ekonomije pa je diplomiral na Universita' Cattolica di Milano v Italiji.

Novi predsednik Nadzornega sveta bo medijem spregovoril na letošnji Bančni konferenci, ki bo potekala, 12. in 13. junija 2014 na Brdu Pri Kranju.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 11. junij 2014

Nazaj