Sporočila v 2014

Temeljna pravila varne uporabe kartic

Ob prihajajočem obdobju počitnic smo za stranke bank in hranilnic pripravili navodila o priporočenem ravnanju s plačilnimi karticami. Zavedajte se, da je kartica vaš denar, zato je z njo treba ravnati prav tako pozorno kot z gotovino in drugimi vrednimi predmeti.

1. Splošna pravila

 • Ponovno si preberite splošne pogoje poslovanja za vašo kartico.
 • Novo plačilno kartico ob prejemu takoj podpišite, saj je veljavna le podpisana kartica. Staro, neveljavno ali preklicano kartico takoj uničite oz. jo takoj razrežite na več kosov (obvezno pa prerežite čip in magnetno stezo).
 • Kartice ne hranite na soncu ali blizu drugih toplotnih virov, virov elektromagnetnega sevanja (npr. mobilni telefon) in drugih povzročiteljev škodljivih vplivov, ker se lahko poškoduje in postane neuporabna.
 • S kartico ravnajte skrbno, imejte jo vedno pri sebi in je ne puščajte v avtu, garderobi ali kje drugje. Kadar plačujete s kartico, je nikoli ne izpustite izpred oči. V restavraciji naj natakar uporabi prenosni POS terminal ali pa ga sami pospremite do plačilnega mesta.
 • Osebno identifikacijsko številko kartice – PIN številko si takoj po prejemu zapomnite in uničite dopis, na katerem je bila zapisana.
 • PIN številke nikakor ne imejte nikjer zapisane skupaj s kartico, tudi doma ne.
 • Kartica je izdana na vaše ime, zato nihče drug z njo ne sme opravljati nobenih storitev.
 • Številka kartice in drugi z njo povezani podatki so tajni in edinstveni, zato jih ne razkrivajte vsakomur, ki vas povpraša po njih.
 • Ne verjemite elektronskim, telefonskim ali drugim sporočilom, četudi navidezno prihajajo od vaše banke, s katerimi vas obveščajo o zlorabi vaše kartice in vas pozivajo, da poveste podatke o svoji kartici ali da jih vpišete v tako imenovane varnostne obrazce na spletu. O takem dogodku obvestite svojo banko ali hranilnico in z njo preverite vsebino sporočila. Banka vam nikoli ne bo poslala elektronske pošte oz. vas poklicala po telefonu ter vas povpraševala po podatkih o kartici (številka kartice, veljavnost, varnostna koda na hrbtni strani).
 • Vklopite si varnostna SMS sporočila, ki jih omogoča vaša banka. Tako boste obveščeni o vsakem plačilu s kartico ali dvigu gotovine na bančnem avtomatu. Če torej veste, da kartice niste uporabili, vas bo varnostno sporočilo opozorilo, da se s kartico dogaja nekaj nenavadnega.
 • Redno spremljajte transakcije s kartico prek SMS obvestil, spletne banke ali izpiskov prometa. Če opazite transakcije, ki jih niste opravili, o tem takoj obvestite svojo banko ali hranilnico.
 • Kadar kartico uporabljate za rezervacijo ali plačilo hotelskih storitev, se predhodno seznanite s pogoji hotela, še posebej s pogoji odpovedi rezervacije.

2. Plačevanje na prodajnem mestu

 • Pri plačevanju kartice nikoli ne izpustite iz svojega vidnega polja. Vedno nadzirajte celoten postopek plačevanja.
 • Pred vnosom PIN številke oz. pred podpisom potrdila o nakupu (POS izpisek oz. slip) obvezno preverite ustreznost zneska plačila.
 • V postopku plačevanja na prodajnem mestu pazite, da nihče ne vidi vaše PIN številke. Ko opravljate katerokoli storitev (še posebej na bančnem avtomatu), pazite, da nihče ne vidi vaše PIN številke, ki ste jo vtipkali, in da so čakajoči za vami dovolj oddaljeni od vas. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.
 • Bodite pozorni, da oseba, ki vam zaračunava blago ali storitev, kartico avtorizira oz. jo potegne skozi POS terminal samo enkrat. Ob neuspešni avtorizaciji zahtevajte potrdilo o neuspešno opravljenem postopku.
 • Natančno preverite vse izpiske prometa in jih primerjajte s potrdili o nakupih. Le s primerjavo izpiska prometa s potrdilom o nakupu lahko ugotovite svojo dejansko porabo.
 • Potrdila o opravljenih nakupih včasih vsebujejo več podatkov o kartici, zato stara potrdila uničite.
 • Na prodajnih mestih ne podpisujte potrdil o nakupu, ki niso namenjena takojšnjemu plačilu blaga ali storitve in imajo vpisan vnaprejšnji datum ali so celo prazna.

3. Spletno nakupovanje

 • Na spletnih straneh ne vpisujte številke kartice povsod, kjer jo od vas zahtevajo, temveč le takrat, ko ste se že odločili za nakup in dejansko želite plačati s kartico.
 • Prek spleta plačujte le tistim ponudnikom, za katere veste, da so verodostojni, varni in imajo zagotovljene varnostne zaščite na svojih spletnih straneh. Varni spletni trgovci uporabljajo varnostne standarde 3-D Secure, ki jih prepoznate po logotipu »MasterCard SecureCode« ali »Verified by Visa«.
 • Obvezno poskrbite, da bo tudi vaš računalnik dobro zaščiten pred vdori, zlorabami in zlonamerno programsko opremo.
 • Posebej bodite pozorni, če uporabljate javne dostopne točke (knjižnice, kavarne) ali katerikoli osebni računalnik, ki ni vaš in nad katerim nimate nadzora.
 • Prepričajte se, da se ob vstopu na spletno stran trgovca v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi ikona zaklenjene ključavnice. V vrstici brskalnika, kjer je zapisan trgovčev spletni naslov, pa boste opazili, da se ta iz »http« spremeni v »https«, ko se vzpostavi varna povezava.
 • Nikoli ne zapustite računalnika, ko ste varno povezani na spletno stran trgovca. Prepričajte se, da ste se pravilno odjavili, ko ste končali nakup.

4. Uporaba bančnega avtomata

 • Med uporabo bančnega avtomata ne sme nihče videti vaše PIN številke. Priporočamo, da pri vpisovanju PIN številke z drugo roko zastrete tipkovnico. Če kdo stoji preblizu, ga prosite, naj se odmakne.
 • Bančni avtomat uporabljajte sami. Če ga ne znate uporabljati, ne sprejemajte pomoči mimoidočega, temveč se o uporabi raje poučite v svoji banki ali hranilnici.
 • Kartico uporabljajte na tistih avtomatih, ki stojijo na obljudenem in dobro osvetljenem mestu.
 • Če na bančnem avtomatu zaznate kakršnakoli odstopanja od običajnega delovanja (npr. kartico težje vstavite v avtomat, na avtomatu so naprave ali stvari, ki jih običajno ni, neobičajna postavitev kamer, neobičajna reža, v katero se vstavlja kartica itd.), vzemite kartico iz bančnega avtomata in poiščite drug avtomat. O tem čim prej obvestite banko ali hranilnico na telefonsko številko, ki je zapisana na kartici, in policijo na številko 113.
 • Do bančnega avtomata, nameščenega v zaprtem prostoru, pridete tako, da si vrata odprete s potegom kartice. Zapomnite si, da vam ob tem nikoli ni treba vtipkati PIN številke. Če je na vratih naprava, ki od vas zahteva vtipkanje PIN številke, tega ne storite.
 • Če vam bančni avtomat ne vrne kartice (zaradi ovire, nameščene na reži za sprejem kartice), ob ali na njem pa je nalepljeno navodilo, da ponovno vtipkajte PIN številko, tega ne storite. Enako velja, če vam ponovno vtipkanje PIN številke predlaga oseba, ki se nahaja v bližini in se predstavlja za bančnega delavca. V obeh primerih takoj obvestite najbližjo enoto banke ali hranilnice in policijo na 113.
 • Če vam bančni avtomat kljub odobritvi storitve ne izplača gotovine, takoj preverite stanje na svojem računu in se oglasite v najbližji poslovalnici banke ali hranilnice.

5. Varni na potovanju

 • Če potujete v tujino, je dobro razpolagati z več različnimi karticami.
 • Pred potovanjem preverite veljavnost kartic, razpoložljiv limit in morebitne omejitve poslovanja s karticami v državah, kamor potujete.
 • Kartice in gotovino hranite ločeno, tako v primeru kraje ne boste ob vse.
 • V gneči imejte torbico ali denarnico tesno ob sebi.
 • V hotelskih sobah ali apartmajih uporabljajte sefe za hranjenje dragocenosti, gotovine in kartic.
 • Pri plačevanju s kartico pred podpisom ali vnosom PIN številke preverite informacije na računu, POS izpisku ali POS terminalu.

6. Preklic, izguba, kraja

 • Zapišite si telefonsko številko, ki ste jo prejeli od izdajatelja kartice in na katero lahko pokličete 24 ur na dan 365 dni v letu in takoj prijavite izgubo ali krajo kartice.
 • Prijavo preklica, izgube ali kraje opravite takoj. Le tako bo vaša kartica čim hitreje blokirana, s čimer boste zmanjšali možnost zlorabe.
 • Sum kraje kartice obvezno prijavite tudi najbližji policijski postaji. Enako storite tudi, če ste v tujini.
   

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 23. junija 2014
 

Nazaj