Sporočila v 2014

Pričetek obvezne uporabe standarda ISO 20022 XML za kreditne prenose

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije, smo v preteklih letih v okviru projekta SEPA intenzivno izvajale postopke in aktivnosti za prilagoditev na SEPA sheme, vključno s prehodom na standard ISO 20022 XML. Banke in hranilnice smo migracijo na SEPA kreditna plačila zaključile z letom 2011, migracijo na SEPA direktne obremenitve pa z letom 2012, kar uvršča Slovenijo oz. banke in hranilnice v Sloveniji med redke države Evropske unije, ki so migracijo na SEPA sheme že zaključile.

Zaradi poenotenja in pospešitve uvajanja SEPA storitev sta Evropski parlament in Svet v marcu 2012 sprejela in objavila Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v evrih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009, ki določa obvezno uporabo standardov ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov o kreditnih plačilih in direktnih obremenitvah med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev.  V januarju  2014 je bila objavljena  Uredba (EU) št. 248/2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012, s katero je bil zamaknjen datum zaključka migracije iz  1.2.2014 na 1.8.2014.

Z namenom  pospešitve, poenostavitve in lažjega prehoda  na uporabo  standarda ISO 20022 XML je Združenje bank Slovenije objavilo:

  • Priročnik za uporabo standarda UNIFI (ISO 200222) za direktne obremenitve SEPA, januar 2012,
  • Priročnik za uporabo standarda ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila, junij 2012,
  • Brezplačne programske aplikacije za konverzijo podatkov med obstoječimi podatkovnimi standardi in ISO 20022 XML.

Skladno z določili Uredbe (EU) št. 248/2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 260/2012 v zvezi s prehodom na kreditne prenose in direktne bremenitve po vsej Uniji ter  možnostmi Priročnika za uporabo standarda ISO 20022 XML za izmenjavo podatkov za kreditna plačila, junij 2012, bodo banke in hranilnice od  1.8.2014  naloge za kreditne prenose sprejemale  v standardu  ISO 20022 XML .

Čestitamo vsem uporabnikom plačilnih storitev, ki ste že prešli na uporabo standarda ISO 20022 XML. Vsem ostalim uporabnikom plačilnih storitev priporočamo uporabo brezplačnih programskih aplikacij za konverzijo podatkov v ISO 20022 XML. S tem se boste izognili  morebitnim težavam pri izvedbi plačilnih nalogov po 1.8.2014.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, julij  2014

Nazaj