Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost

Objava končnih rezultatov celovitega pregleda bank

Nedelja, 26. okotber 2014: Kot izhaja iz končnih rezultatov celovitega pregleda 130 najpomembnejših evropskih bank, ki so jih objavili Evropska centralna banka, Evropski bančni organ in nacionalne centralne banke, je bančni sektor v Evropski uniji robusten in glede na podatke izkazuje višjo splošno odpornost na šoke, ki bi jih povzročila morebitna dodatna recesija. Objavljeni rezulati potrjujejo, da imajo evropske banke, tudi zaradi izvedenih previdnostnih ukrepov, ki so bili sprejeti v zadnjih letih in se njihovo izvajanje nadaljuje v letu 2014, sedaj bistveno več kapitala. Po zbirnih podatkih Evropske centralne banke, so evropske banke od decembra 2013 okrepile prožnost svojih bilanc za več kot 200 milijard eurov, njihov kapitalski količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (Tier 1) po opravljenem temeljitem pregledu kakovosti sredstev izkazuje stopnjo pri 12,4 odstotkih. Navedeno navaja torej h toliko višjim pričakovanjem po vzpostavitvi razmer za zdravo rast ter zaupanje in sveže poglavje integracije trgov finančnih storitev v Evropski uniji.
 

Komentar rezultatov celovitega pregleda slovenskih bank, dr. France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije: Objavljeni rezultati so več ali manj pričakovani, kajti v Sloveniji je bila identična analiza in kontrola opravljena že v drugi polovici preteklega leta. Iz tega zornega kota so dodatne zahteve po kapitalu celo majhno presenečenje. Kljub temu smo prepričani, da se tudi na ta način krepi zaupanje v naš bančni sistem in s tem v celotno gospodarstvo. S skupnimi močmi si moramo prizadevati, da se prav tako čim prej sanira tudi gospodarski sektor, še posebej tisti njegov del, ki razpolaga s produkti, ki so sposobni konkurence na zunanjih trgih. Slednje dejstvo je pomembno tako za banke in novo kreditno podporo kot tudi za državo in sanacijo javnih financ.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 26. oktober 2014

Nazaj