Sporočila v 2014

Sporočilo za javnost ob svetovnem dnevu varčevanja
 

Ko so se dne 31. oktobra leta 1924 v Milanu zbrali predstavniki 700 hranilnic iz 27 takratnih držav, so ustanovili Mednarodni inštitut za varčevanje in srečanje zaključili z razglasom, da sta delo in varčevanje najmočnejša dejavnika na poti k blaginji, napredku in dostojanstvu vsakega posameznika ter družbe kot celote. Od takrat pa do danes je bilo skozi obdobja zgodovine zavedanje o pomenu varčevanja in zaupanja ves čas prisotno. V Sloveniji je pojem varčevanja danes zelo pogosto uporabljen, ker smo se znašli v zelo zaostrenih gospodarskih in finančnih razmerah in smo primorani varčevati na vseh ravneh države, družbe in posameznikov.

Če pogledamo podatke o vlogah gospodinjstev za leto 2014 lahko sklepamo, da je stopnja zavedanja gospodinjstev o potrebnosti varčevanja zadovoljiva in da slovenska gospodinjstva kot način varčevanja izbirajo vloge pri bankah. Te so pravzaprav zelo pogosta oblika prihrankov domačih gospodinjstev. Po podatkih Banke Slovenije je slovenski bančni sistem letos do konca avgusta zabeležil prirast vlog v višini v 621,3 mio evrov, med tem ko so vloge gospodinjstev konec leta 2013 znašale 14.365 mio evrov. Opaziti je še, da so se vloge v prvem četrtletju letos povečale pri vseh skupinah bank, najbolj pri velikih domačih bankah, kar morda kaže na pričetek povrnitve potrebnega zaupanja v banke. Tako se vloge, ki so jih lani gospodinjstva umikala iz bančnega sistema zaradi ciprske krize kot tudi domačih posegov v bančni sistem - povezanih z bančno sanacijo, ponovno vračajo v bančni sistem. V prvem četrtletju 2014 se je v bančni sistem vrnilo 55 odstotkov vlog gospodinjstev, ki so se zmanjšale v letu 2013. Ob obravnavi vlog ne smemo pozabiti še na dejstvo, da je varčevanje pogoj za kreditiranje, oba pa sta v nadaljevanju pogoj uspešnim investicijam, gospodarski rasti ter ne nazadnje novim delovnim mestom.

Slovenske banke in hranilnice se zavedajo, da zaupanja ne poglablja izpolnitev enkratnega pričakovanja varčevalcev, temveč gre za stalen proces in neprestano potrebo po utrjevanju vzajemnega odnosa na obeh straneh. Banke in hranilnice se bodo navkljub zahtevnem položaju, še naprej trudile in si prizadevale, da upravičijo izkazano zaupanje svojih varčevalcev.

Pri tem mora biti aktivna tudi država z ustreznim delovanjem v smeri sanacije javnih financ in prizadevanjem za vzpostavitev stabilne gospodarske rasti, ki je garancija tudi socialni državi in ekonomski samostojnosti Slovenije znotraj Evropske unije.

Čas in razmere nas zavezujejo, da se po svojih najboljših močeh vključimo vsi in si skupaj prizadevamo za rešitev težke situacije, v kateri se je Slovenija znašla.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 30. oktober 2014

 

Nazaj