Sporočila v 2015

Sporočilo za javnost

Seja skupščine Združenje bank Slovenije  
 

Sreda, 15. april 2015: Danes je v Ljubljani potekala 29. seja skupščine Združenja bank Slovenije (ZBS), ki so se je udeležili številni predstavniki članic cehovskega Združenja.  

O delu ZBS je spregovoril predsednik nadzornega sveta ZBS, Giancarlo Miranda, in povedal, da so bile najpomembnejše teme v preteklem letu korporacijsko prestrukturiranje, sprejem Slovenskih načel prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu in sodelovanje pri pripravi predlogov na nov Zakon o bančništvu. Sodelovanje Združenja v zakonodajnem postopku lahko ocenimo kot uspešno, je poudaril, saj je bilo v zakonu na podlagi argumentirane diskusije sprejetih več predlaganih rešitev članic. Opozoriti velja tudi na dve zelo pomembni zadevi, ki še nista dobili epiloga, in sicer na problematiko davčne obravnave odpisov in oslabitev v zvezi z bančnimi terjatvami ter na aktivnosti, ki so povezane z nadgradnjo ter prenosom sistema SISBON na Banko Slovenije z namenom, da se vzpostavi enotni kreditni register. Pomemben napredek je bil dosežen tudi na področju socialnega partnerstva, saj je bila konec leta z bančnima sindikatoma med drugim dosežena načelna zaveza, da bo v prihodnjih pogajanjih ob upoštevanju aktualnih razmer v bančništvu sodelovanje potekalo konstruktivno s ciljem, da se socialni dialog ohrani. V letu 2014 so bile sprejete še pomembne spremembe Akta o ustanovitvi in delu Poravnalnega sveta pri Združenju bank Slovenije za zunajsodno reševanje sporov, ki omogočajo učinkovitejše in hitrejše delovanje tega organa. V zaključku je predsednik nadzornega sveta Miranda med pomembne delovne dosežke uvrstil konstruktivno sodelovanje Združenja z za bančništvo pristojnimi institucijami v državi. Hkrati je izrazil še prepričanje, da je Združenje s svojimi aktivnostmi na področju izobraževanja, publicistike (Bančni vestnik) in udeležbo v javnih razpravah pripomoglo k jasnejšemu razumevanju vloge in aktivnosti bank ter hranilnic in, posledično pripomoglo tudi k pozitivnemu vtisu pri njihovih komitentih. Ob zaključku se je predsednik še posebej zahvalil nadzornemu svetu, direktorju ter njegovim sodelavcem na Združenju za opravljeno delo v preteklem letu.

Nov član nadzornega sveta Združenja je na današnji skupščini postal Robert Senica iz Nove Kreditne banke Maribor. Novi namestniki članov so Blaž Brodnjak, Nova Ljubljanska banka, Sabina Župec Kranjc, Nova Kreditna banka Maribor, Jožef Bradeško, SID banka in Andrej Pucer iz NLB Leasinga.

Z današnjim dnem je Združenje bogatejše tudi za nove leasing članice; Sparkasse Leasing S, BKS-Leasing in BPF Financiranje. Sprejeta je bila še pomembna dopolnitev Bančnega kodeksa, s katero se poslej uvaja častno razsodišče za reševanje morebitnih sporov med članicami Združenja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. april 2015

Nazaj