Sporočila v 2016

Opozorilo glede možnosti kraje identitete
 

V zadnjem času članice Združenja bank Slovenije – banke in hranilnice zaznavajo primere kraje identitete svojih strank s strani prevarantov, ki poskušajo oškodovati stranke bank in hranilnic.

Opažen je bil naslednji način poskusa prevare: prevarant stranki banke ali hranilnice pošlje lažno elektronsko sporočilo in sicer z elektronskega naslova, ki je zelo podoben originalnemu elektronskemu naslovu ponudnika storitev ali prodajalca, pri katerem so stranke bank in hranilnic naročile storitev ali blago. V takem elektronskem sporočilu prevarant praviloma zapiše, da je zaradi "lažjega poslovanja ali bolj ugodne davčne politike ponudnik storitev oz. prodajalec odprl nov račun, katerega številko prevarant v elektronskem sporočilu tudi navede«.

Ker prevaranti očitno poznajo poslovanje med ponudnikom storitev oz. prodajalcem in kupcem – stranko banke ali hranilnice, elektronsko sporočilo pošljejo tik pred predvidenim terminom plačila. Plačilo se nato izvede na lažen račun in so sredstva po vsej verjetnosti izgubljena.

Strankam bank in hranilnic zato priporočamo, da vsa elektronska sporočila s tako ali podobno vsebino obvezno preverijo preko TELEFONA pri ponudniku storitev oz. prodajalcu, kjer so naročili ali kupili blago oz. storitev, na elektronska sporočila pa prejemniki takih sporočil ne odgovarjajte z »REPLY«. Elektronski naslov naslovnika je potrebno vpisati ročno, pri čemer pa je tak ukrep v primeru, ko prevarant prevzame nadzor tudi nad poštnim strežnikom ponudnika storitev oz. prodajalca, zaman.
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 5.2.2016
 

Nazaj