Sporočila v 2016

Sporočilo za javnost

Seja skupščine Združenja bank Slovenije
 

Sreda, 20. april 2016: Danes je v Ljubljani potekala 31. seja skupščine Združenja bank Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki ter predstavnice vodstev bank, hranilnic in lizing družb - članic Združenja. 

O razmerah, v katerih so poslovale banke v preteklem letu in ki so bile zaznamovane s pomembnimi zakonodajnimi spremembami, je uvodoma spregovoril predsednik nadzornega sveta ZBS, Giancarlo Miranda. Med konkretnimi pomembnimi dogodki leta 2015 je izpostavil nadaljevanje konsolidacije bančnega sektorja oziroma zmanjšanja števila bank v Sloveniji. Po njegovem mnenju bo ta sprememba v naslednjih mesecih ter letih zagotovo prinesla pomembne učinke v organizacijske procese in poslovanje ostalih bank. Za preteklo poslovanje bank je bilo še vedno značilno pomanjkanje izrazite rasti kreditnih poslov in krčenje obrestnih marž. Oboje je nato rezultiralo v upadu poslovnih prihodkov in sposobnosti bank, da ustvarjajo dobičke, pri čemer pa so manjše oslabitve za izgube iz slabih posojil to dejstvo delno omilile. Opozoril je še na povečan pritisk nebančnih organizacij in neformalnih izvajalcev finančnih storitev, ki delujejo na trgu in niso primerljivo vključeni v področno zakonodajo.

V okviru aktivnosti Združenja so članice v preteklem letu namenile zelo veliko pozornosti korporacijskemu prestrukturiranju. Dopolnjena so bila Slovenska načela prestrukturiranja dolgov v gospodarstvu, sprejeta so bila Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb in Smernice za prestrukturiranje mikro, malih in srednjih podjetij. S tem so članice zaokrožile aktualno in vsebinsko pomembno problematiko v upanju, da bodo vsi trije dokumenti skozi transparentne in opredeljene procese pripomogli k boljšemu doseganju zastavljenih ciljev, tako pri bankah kot tudi pri njihovih poslovnih partnerjih. In nenazadnje, Združenje bank si skupaj z Banko Slovenije prizadeva iskati rešitve za različne probleme, ki nastajajo pri dnevni praksi z namenom, da bi bil bančni sistem stabilen in uspešen ter s tem zaupanja vreden pri prebivalstvu in celotnem gospodarstvu.

Nova člana nadzornega sveta Združenja sta na današnji skupščini postala Blaž Brodnjak iz Nove Ljubljanske banke in Matej Falatov iz Hypo Alpe-Adria-Bank. Nova namestnika članov sta Andreas Burkhardt, Nova Ljubljanska banka in Dejan Kaisersberger, Hypo Alpe-Adria-Bank.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. april 2016

Nazaj