Sporočila v 2016

Sporočilo za javnost

Banke in hranilnice uvajajo osnovni plačilni račun

 

18. septembra 2016 stopi v veljavo novi Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), s katerim se v slovenski pravni red uvaja Direktiva 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD direktiva).

Da bi zagotovili finančno vključenost vsem skupinam prebivalstva, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, omogoča novi ZPlaSS tudi tistim potrošnikom, ki doslej niso imeli plačilnega računa možnost, da v katerikoli banki ali hranilnici v Sloveniji odprejo osnovni plačilni račun. Ta možnost bo znatno olajšala odpiranje računov predvsem doslej finančno izključenim skupinam prebivalstva, brezdomcem in tudi migrantom, ki bodo po novem lahko odprli osnovni plačilni račun.

Osnovni plačilni račun bo vseboval nabor najbolj osnovnih bančnih storitev, kot so: prejemanje prilivov (dohodkov), storitve dvigovanja in polaganja sredstev z oziroma na plačilni račun, izvrševanje direktnih obremenitev, izvrševanje plačilnih transakcij ter trajnih nalogov in uporabo spletne banke.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 16. september 2016

Nazaj