Sporočila in odgovori medijem - 2017

Sporočilo za javnost

Imenovana nova direktorica Združenja bank Slovenije


Na današnji seji je Nadzorni svet Združenja bank Slovenije soglasno sprejel sklep o imenovanju ge. mag. Stanislave Zadravec Caprirolo za novo direktorico Združenja.

Nadzorni svet čestita ge. Zadravec Caprirolo k imenovanju, do katerega je prišlo po izvedbi temeljitega izbirnega postopka, ki je potekal na podlagi izključno profesionalnih oz. strokovnih meril. V tem procesu se je odločalo o več visoko kvalificiranih kandidatih, ki so prav tako izpolnjevali prej omenjene strokovne kriterije.

Nadzorni svet izraža posebno zadovoljstvo nad izidom tega procesa, ki je pripeljal do izbire kandidatke zelo visokega strokovnega profila, ki ima izjemne izkušnje na področju sodelovanja z domačimi in evropskimi bančnimi in monetarnimi institucijami, poleg bogatih izkušenj na področju sodelovanja s slovenskimi bankami.

Nadzorni svet meni, da bo nova direktorica pomembno prispevala k temu, da je Združenje bank Slovenije ugleden partner v dialogu z vsemi relevantnimi deležniki v slovenskem in evropskem bančnem prostoru.

Po seji je g. Giancarlo Miranda, predsednik nadzornega sveta Združenja, povedal: »Izražam iskreno zadovoljstvo z izidom selekcijskega postopka in današnjo odločitvijo, predvsem zaradi enotnosti članov nadzornega sveta. Ob tej priložnosti se v imenu nadzornega sveta in svojem osebnem imenu iskreno zahvaljujem dr. Francetu Arharju, dosedanjemu direktorju, za njegovo izjemno vlogo in izreden prispevek k dosežkom Združenja v času njegovega mandata.«.
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 14. junij 2017

Nazaj