Sporočila in odgovori medijem - 2017

Obvestilo za uporabnike Sistema za izmenjavo e-računov

Nadgradnja medbančnega Sistema za izmenjavo e-računov


Sistem E-račun, v katerem poslovne banke in Uprava Republike Slovenije  za javna plačila svojim uporabnikom elektronskih rešitev omogočajo izmenjavo e-računov, e-prijav in e-povratnic med pošiljatelji in prejemniki ter izjav izdajateljev za vključitev v sistem, bo s 1. junijem 2017 nadgrajen.

Nadgrajen sistem bo uporabnikom omogočal tudi izmenjavo novih e-dokumentov, neposredno povezanih z e-računi. Uporabniki sistema bodo poslej lahko med seboj izmenjevali tudi e-predračune, e-opomine, e-dobropise, e-bremepise, e-naročilnice in e-dobavnice. Prejemniki e-dokumentov pa bodo lahko prejeti e-dokument preko sistema tudi zavrnili pošiljatelju.

Z nadgradnjo sistema bodo udeleženci lahko vse e-dokumente, neposredno povezane e-računom,  pošiljali svojim prejemnikom preko enotnega sistema in jim za to ne bo treba iskati alternativnih rešitev.

Sistem E-račun pri izmenjavi povezuje gospodarski sektor z javnim sektorjem, saj vsem pravnim subjektom omogoča, da e-račune do proračunskih uporabnikov, ki od 1. 1. 2015 naprej, sprejemajo le račune v elektronski obliki, posredujejo preko sistema. Sistem je uvedla večina bank v Sloveniji in ga uporabniki uporabljajo od leta 2011, ko je sistem z izmenjavo preko Bankarta, zaživel v celoti.

Uporabnikom sistema je na voljo na javnih spletnih straneh Združenja bank Slovenije Priročnik za uporabnike sistema E-račun, ki je dopolnjen z vsebino novih e-dokumentov. 

Članice sistema E-račun smo prepričane, da bo nadgradnja sistema med uporabniki dobro sprejeta. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na vašo pogodbeno ponudnico storitve izmenjave e-računov.
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, junij 2017

Nazaj