Sporočila in odgovori medijem - 2017

Sporočilo za javnost

Novi predsednik Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je postal Blaž Brodnjak

 

Včeraj je v Ljubljani potekala 16. seja Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije, na kateri je bil za novega predsednika Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije soglasno imenovan Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Funkcijo bo nastopil 1. novembra 2017.

Na isti seji je bil za novega namestnika predsednika Nadzornega sveta imenovan Stefan Vavti, predsednik uprave UniCredit Banka Slovenija.

Člani Nadzornega sveta Združenja so se na seji posebej zahvalili za izjemno delo in bogat prispevek k razvoju Združenja dosedanjemu predsedniku Nadzornega sveta Giancarlu Mirandi, ki mu z 31. oktobrom 2017 preneha funkcija predsednika Nadzornega sveta.

Blaž Brodnjak je diplomiral leta 1998, svojo bančno pot pa je začel leta 2000 v takratni Bank Austria Creditanstalt (sedanji Unicredit Banki). S 1. decembrom 2012 je postal član uprave Nove Ljubljanske banke, od 6. julija 2016 dalje je predsednik uprave. Poleg rednih nalog je v zadnjih letih kot član deloval v nadzornih svetih enajstih bančnih, treh zavarovalnih, ene družbe za upravljanje in ene proizvodne družbe.
 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 12. oktober 2017

 

Nazaj