Sporočila in odgovori medijem - 2018

Odziv Združenja bank Slovenije na neresnične navedbe Združenja Frank

 

Združenje bank Slovenije odločno demantira in zavrača navedbe Združenja Frank, ki jih je le-to objavilo na svoji spletni strani dne 29. 1. 2018. Pisec besedila Združenja Frank napačno citira domnevno izjavo direktorice Združenja bank Slovenije Stanislave Zadravec Caprirolo, ki naj bi jo le-ta podala na pogajanjih med Združenjem Frank in Združenjem bank Slovenije, ki jih je vodilo Ministrstvo za finance. Navedbe Združenja Frank so neresnične, zavajajoče in nekorektne ter ne ponazarjajo resničnega konteksta pogajanj, s čimer tudi ne služijo prizadevanjem za razumevanje in dejansko reševanje težav imetnikov kreditov v CHF.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 6. februar 2018

 

Nazaj