Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki

 

Na veliki petek, dne 30. 3. 2018, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v  sistemu TARGET2; v petek, 30. 3. 2018, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice.

Ker na Veliki petek in Veliki ponedeljek (dela prost dan) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 30. 3. 2018 bodo poravnani šele v torek 3. 4. 2018, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bodo banke in hranilnice izvajale naslednji delovni dan, v torek, 3. 4. 2018. 

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 19. marace 2018

 

 

Nazaj