Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Odziv na Odprto pismo, ki ga je na poslance naslovilo Združenje Frank

 

Združenje bank Slovenije se odziva na Odprto pismo, ki ga je na poslance naslovilo Združenje Frank in je bilo objavljeno na njegovi spletni strani dne 21. 3. 2018, predvsem v delu zavajajočih in neresničnih navedb o delovanju Združenja bank Slovenije in sodelovanju z Združenjem Frank.

Združenje bank Slovenije je konstruktivno sodelovalo v številnih intenzivnih pogovorih z Združenjem Frank pod okriljem Ministrstva za finance vse z namenom najti sporazumno rešitev kot alternativo neustrezni predlagani sistemski (zakonski) rešitvi in dolgotrajnim sodnim postopkom. Pogovori so bili naporni in so terjali veliko vloženega truda. Nikakor ne drži navedba Združenja Frank, da naj bi bil predlog sporazuma usklajen, nato pa naj bi banke pogajanja enostransko prekinile. Združenje bank Slovenije in Združenje Frank sta res uspela določena vprašanja uskladiti, vendar so številna še ostala odprta. Tako na primer sta med drugimi ostali odprti bistveni vprašanji kriterijev pojasnilne dolžnosti in posledic njene morebitne neizpolnitve. V zvezi s kriteriji pojasnilne dolžnosti je Združenje Frank vztrajalo pri nesprejemljivem stališču, da naj bi se pojasnilna dolžnosti interpretirala v kontekstu današnje zakonodaje za nazaj. Ta zahteva je pravno nevzdržna in v nasprotju s slovensko ter evropsko zakonodajo. Predlog sporazuma ob vložitvi predloga zakona v zakonodajni postopek tako še ni bil usklajen in še ni bil dogovorjen.

Glede na odločitev Združenja Frank o vložitvi predloga zakona v zakonodajni postopek, ne glede na vse dotedanje pogovore in vložene napore, prizadevanja ministrstev, predvsem Ministrstva za finance, ter Združenja bank Slovenije, katerih namen je bil prav najti sporazumno (alternativno) rešitev namesto sistemske (zakonske) oziroma predloga zakona, se je nadaljnje sodelovanje v omenjeni sestavi in njegova smiselnost očitno postavila pod vprašanj. Lahko bi se razumelo, da je Združenje Frank s svojo odločitvijo o vložitvi predloga zakona v zakonodajni postopek odstopilo o nadaljnjega iskanja sporazume (alternativne) rešitve v okviru obstoječe zakonodaje, kar pa je bil sam namen pogovorov. Razprave o sprejemu sistemske (zakonske) rešitve v okviru zakonodajnega postopka in o iskanju sporazumne (alternativne) rešitve v okviru obstoječe zakonodaje pod okriljem ministrstev se v bistvu izključujejo, s sprejemom predloga zakona bi namreč postal sporazum o alternativni rešitvi neuporaben oziroma ne aplikativen, saj bi obveljala zakonska rešitev.

Združenje bank Slovenije se še vedno trudi o temi kreditov v švicarskih frankih vzpostaviti  argumentirano in strokovno razpravo, ki bi med drugim upoštevala tudi možne posledice sprejema predlaganega zakona. V ta namen sta bili pridobljeni pravno in ekonomsko mnenje strokovnjakov na teh področjih. Združenje bank Slovenije verjame, da je strokoven pristop z upoštevanjem vseh posledic edini pravi način pri iskanju morebitne sprejemljive rešitve. Nenazadnje se tudi Združenje Frank opira na mnenje svojih izbranih strokovnjakov. Pravica angažiranja zunanjih strokovnjakov pa ne morebiti rezervirana zgolj za Združenje Frank.

Ne glede na vse zgoraj navedeno banke na kreditojemalce, ki so v socialni stiski in imajo težave pri odplačevanju svojega kredita, ne glede na to, ali gre za kredit v švicarskih frankih ali za kredit v evrih, apelirajo, naj se obrnejo nanje z namenom poiskati najustreznejšo rešitev tako za kreditojemalca kot za banko.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 26. marec 2018

 

Nazaj