Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Srečanje z direktorjem Evropskega sveta za plačila
 

Sreda, 16. maj 2018: Danes je v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov bank in hranilnic, članic Združenja bank Slovenije, z Etiennom Goosse, direktorjem Evropskega sveta za plačila.

Evropski svet za plačila (European Payment Coucil - EPC) je bil ustanovljen s strani evropskega bančnega sektorja z namenom vzpostavitve enotnega območja plačil v evrih (SEPA). Članstvo EPC danes sestavljajo nacionalna bančna združenja, posamezni ponudniki plačilnih storitev in evropska bančna združenja iz 34 evropskih držav. Član Evropskega plačilnega sveta je prav tako Združenje bank Slovenije. Glavna naloga EPC je podpora razvoju enotnega trga plačil in njegovi integraciji na trgih.

V okviru srečanja je bil glavni poudarek na uvajanju t. i. takojšnjih plačil, ki bodo omogočala izvrševanje in prejemanje kreditnih plačil v eurih v roku nekaj sekund in 24 ur na dan ter vse dni v letu. Področje plačil se tako srečuje z novimi izzivi, saj gre razvoj na področju plačil v smeri kompleksnejših rešitev, ki strankam bank ter hranilnic prinašajo enostavnejše, hitrejše in cenejše izvajanje plačil. Ob uvajanju takojšnjih plačil sta bila posebej izpostavljena varnost plačil in zaupanje strank bank ter hranilnic v rešitve, ki jih le-te ponujajo.

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da različno upoštevanje določil Direktive o plačilnih storitvah (PSD 2) ponudnikom plačilnih storitev v evropskih državah prinaša določene težave; med slednjimi gre omeniti, da bi bila smiselna uvedba enotne standardne informacijske rešitve za izmenjavo sporočil med bankami, hranilnicami in tretjimi ponudniki plačnih storitev.
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. maj 2018

 

Nazaj