Sporočila in odgovori medijem - 2018

Od 25. maja 2018 se uporablja Splošna uredba o varstvu (osebnih) podatkov

 

GDPR je evropska splošna uredba o varstvu (osebnih) podatkov, ki se od 25. maja 2018 uporablja v vseh
državah članicah EU z namenom večjega varstva osebnih podatkov posameznikov. Uredbo v Republiki Sloveniji dopolnjuje Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Pri Združenju smo v namen informiranja javnosti o novostih, ki jih uredba prinaša, pripravili zloženko z naslovom 

Osnovne informacije o varovanju osebnih podatkov v bankah, hranilnicah in lizinških družbah, maj 2018

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 22.5.2018

Nazaj