Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Ozaveščanje zaposlenih v bankah glede konflikta interesov

 

Sreda, 30. maj 2018: Danes je v Ljubljani potekal posvet o izvajanju funkcije skladnosti poslovanja v finančnem sektorju, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, saj predstavlja pomemben forum za obravnavo aktualnih tem s področja skladnosti poslovanja. Posvet je tudi priložnost, da predstavniki bank in zavarovalnic razpravljajo neposredno s strokovnjaki s posamičnih področij o aktualnih tematikah. Velik poudarek je bil tokrat namenjen Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR).

V uvodnih in pozdravnih nagovorih so se Gregor Strehovec, predsednik Odbora za skladnost poslovanja pri ZBS iz SKB banke ter Maja Krumberger, direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja, in Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, osredotočili na predstavitev obrambnih linij, skladnost z GDPR, nagnjenost k tveganjem in širjenje kulture.

Andrijana Bergant iz Evropskega inštituta za skladnost in etiko poslovanja je predstavila metode reševanja kompleksnejših situacij pri delu na področju skladnost poslovanja in se posebej dotaknila konfliktov ter učinkovitega soočanja in njihovega reševanja.

V nadaljevanju so navzoči prisluhnili praksi zavarovalnice in banke ob prilagajanju Splošni uredbi o varstvu podatkov, ki sta jo podali Maja Javoršek iz Zavarovalnice Triglav in  Mateja Jan iz SKB banke. Obe sta izpostavili razlikovanje med legitimnim interesom in privolitvijo na področju segmentacije in neposrednega trženja.

Marko Malešič, NLB Vita življenjska zavarovalnica, je predstavil novosti, ki jih prinaša Direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov (IDD) in podal pogled na prihodnost. Izpostavil je predvsem prijazen odnos do stranke, ki se kaže skozi večjo transparentnost in profesionalnost.  Urban Kunc, specialist za omrežja in storitve iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS, pa je spregovoril o Zakonu o elektronskih komunikacijah in varnostnih incidentih, kar je ponazoril s konkretnimi primeri iz prakse.

Elektronsko poslovanje v praksi in možnosti glede identifikacije, podpisa in hrambe dokumentacije je navzočim predstavil Matjaž Hafner iz Unicredit banke Slovenija. Poudaril je, da je izkušnja stranke zelo pomembna za banko.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo, ki jo je moderiral Rok Praprotnik iz Nove Ljubljanske banke, na kateri so sodelujoči Lucija Skok, Generali zavarovalnica, Simon Tantegel, Nova Kreditna banka Maribor, Gašper Peklaj, Zavarovalnica Triglav, in Vladka Mrkšić Grabar, KBM Infond izmenjali poglede na konflikt interesov s poudarkom na ozaveščanju vseh zaposlenih. Pri tem so izmenjali kar nekaj praktičnih primerov, povezanih z nasprotjem interesov, ter izpostavili pomembnost komuniciranja, ozaveščanja in izobraževanja zaposlenih.

    

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 30. maj 2018

Nazaj