Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

ATVP pooblastila ZBS za izvajanje preizkusov znanja za borznega posrednika

Direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) mag. Miloš Čas in predsednica Združenja bank Slovenije (ZBS) mag. Stanislava Zadravec Caprirolo sta danes podpisala Pogodbo o podelitvi pooblastila za izvajanje preizkusov in presojo strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika. Na podlagi navedene pogodbe bo preizkuse strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika v Republiki Sloveniji, odslej opravljalo ZBS. Javni poziv k opravljanju prvega preizkusa znanja, ki bo potekalo predvidoma letos jeseni, bo združenje objavilo na svoji spletni strani, informacijo o poteku opravljanja preizkusa znanja pa bo ATVP objavila tudi na svoji spletni strani. 

Preizkus strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika v Republiki Sloveniji iz 2. točke drugega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in presoje strokovnih znanj iz četrtega odstavka 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov je do njegovega prenehanja, opravljalo Združenje članov borze vrednostnih papirjev – GIZ. Skladno z veljavno zakonodajo je ATVP za izvajanje preizkusov in presojo strokovnega znanja, potrebnega za opravljanje poslov borznega posrednika, izbrala ZBS. 
 

Vir: Agencija za trg vrednostnih papirjev

Združenje bank Slovenije
19. junij 2018

Nazaj