Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Za predsednika Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je bil ponovno imenovan Blaž Brodnjak

 

Na 1. redni junijski seji Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije je bil za predsednika Nadzornega sveta Združenja bank Slovenije za mandatno obdobje do 30. aprila 2022 ponovno soglasno imenovan Blaž Brodnjak, predsednik uprave Nove Ljubljanske banke.

Na isti seji sta bila za namestnika predsednika Nadzornega sveta imenovana Jože Lenič, predsednik uprave Abanke, in Stefan Vavti, predsednik uprave UniCredit Banke Slovenija.

Blaž Brodnjak je diplomiral leta 1998, svojo bančno pot pa je začel leta 2000 v takratni Bank Austria Creditanstalt (sedanji Unicredit Banki). S 1. decembrom 2012 je postal član uprave Nove Ljubljanske banke, od 6. julija 2016 dalje je predsednik uprave. Poleg rednih nalog je v zadnjih letih kot član deloval v nadzornih svetih enajstih bančnih, treh zavarovalnih, ene družbe za upravljanje in ene proizvodne družbe.


Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 19. junij 2018

Nazaj