Sporočila in odgovori medijem - 2018

Direktorica Združenja bank Slovenije, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo se je 12. seoptembra 2018 udeležila posvetovanja Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+) in predstavila vidike in aktivnosti Združenja bank na področju finančnega opismenjevanja.

Nazaj