Sporočila in odgovori medijem - 2018

Četrtek, 20. september 2018: Danes se je v Portorožu zaključil tradicionalni dvodnevni posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb in investicijskih bančnikov.

V pozdravnem nagovoru sta mag. Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije in mag. Župec Kranjc predstavili aktualna gibanja v bančništvu, predvsem z vidika vse večje vloge digitalizacije in avtomatizacije poslovnih procesov. Namestnik guvernerja dr. Dolenc je izpostavil izzive hiperregulacije, ki za banke in hranilnice zaradi obsežnosti evropske in domače zakonodaje in njihovih zahtev pomeni stroškovni pritisk na poslovanje, hkrati pa zahteva dodatno angažiranje kadrovskih resursov  in prilagajanje celotnega poslovnega procesa. Posebej pa je poudaril še vsebino prihajajočih sprememb evropske regulative na področju proporcionalnosti.

Aktivnosti Ministrstva za finance v zvezi z zadolževanjem države in predvidena izhodišča regulatorne obravnave izpostavljenosti tveganju države je prisotnim predstavil mag. Divjak, v nadaljevanju prvega dne posveta pa so bila predstavljena  makroekonomska gibanja in državne bonitetne ocene v območju evra.

Predstavnik Evropske bančne federacije je orisal okvirje in aktivnosti vezane na vzpostavitev Evropske bančne Unije, v popoldanskem delu pa so se prisotni seznanili z koncepti in uporabo cenovne politike v bankah, ob zaključku pa še z novostmi, ki jih prinaša nov Zakon o trgu finančnih instrumentov, predvsem z vidika poslovne banke.

Po seznanitvi z vplivom GDPR na finančne trge z vidika varovanja osebnih podatkov komitentov bank, je bila rdeča nit drugega dne posveta vpliv digitalizacije in avtomatizacije v bančništvu na poslovne procese. Predstavljeni so bili principi t. i. vitkega poslovanja za optimizacijo načinov dela, katerega cilj je poenostavljanje procesa z umikanjem nepotrebnih aktivnosti ter povečanje strankinega zadovoljstva. Tudi prilagoditev zaposlenih na digitalizacijo in avtomatizacijo poslovnih procesov predstavlja izziv tako za vodstveni kot za operativni nivo zaposlenih, tako z vidika novih veščin kot tudi novih znanj.

Posvet se je zaključil z okroglo mizo z nazivom Izzivi digitalizacije na finančnih trgih oz. kako se soočiti z negotovostjo pri spreminjanju načina dela v bančništvu. Izpostavljena je bila dilema, ali so novosti v poslovnih procesih primerne za vsa poslovna okolja, predvsem z vidika velikosti poslovnih procesov in upoštevanja stroškovnega vidika vpeljave novosti. 

Digitalizacija je proces, ki se mu v bančništvu ne bo mogoče izogniti, ob tem da bo potrebno upoštevati vpliv novosti tako na zaposlene v bančništvu kot tudi na komitente bank, s končnim ciljem izboljšanja uporabniške izkušnje in s tem večjega zadovoljstva strank.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. september 2018

Nazaj