Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Posvet o plačilnih storitvah
 

Četrtek, 8. november 2018: Danes se je v Ljubljani zaključil dvodnevni Posvet o plačilnih storitvah.

Razvoj na področju plačilnih storitev se odvija v smeri konsolidacije in posodabljanja plačilne infrastrukture, ob upoštevanju zahtev potrošnikov, trgovcev in regulatorjev ter ob upoštevanju naraščajočega kibernetskega tveganja in potrebe po učinkovitem varovanju podatkov strank. Z novo regulativo na področju plačilnih storitev se vzpostavljajo pogoji za t. i. odprto bančništvo, v katerem se izgublja ekskluzivnost odnosa med banko in komitentom in sicer s soglasjem, ki ga bo lahko dal komitent banke tretjim ponudnikom plačilnih storitev.

Osrednja tema prvega dneva posveta je bila uvedba takojšnjih plačil, ki prinašajo novo negotovinsko metodo – mobilna  plačila na prodajnih mestih in s tem sodobno alternativo uporabi gotovine. Vzpostavljen plačilni sistem za takojšnja plačila (BIPS) bo na voljo 24/7/365 pri čemer bo omogočal  izvršitev takojšnjih elektronskih  plačil malih vrednosti v 10 sekundah, ob takojšnji razpoložljivosti sredstev za prejemnika plačila. Ob uvedbi takojšnjih plačil bo zagotovljena dosegljivost za uporabnike z računi pri vseh slovenskih bankah, pri čemer bodo slovenske banke uporabile enoten pristop pri komunikaciji nove rešitve.

Vsebina drugega dne posveta je bila usmerjena na mobilno plačevanje, ki ga ponujajo banke in rešitve za izvedbo e-plačil, ki jih ponujajo nebančni ponudniki, ter na nadaljnji razvoj negotovinskega poslovanja upoštevajoč možnosti, ki jih prinaša uvedba PSD2 oz. ZPlaSSIED. Predstavljen je bil poslovni izziv, ki ga storitve odreditve plačil in zagotavljanja informacij o računih predstavljajo za bančni sistem. Odprto bančništvo ustvarja dvostranski ekosistem, na eni strani banke in njene storitve, na drugi pa iskalci dostopa do bank preko ustreznih programskih vmesnikov (trgovci, družbe, razvijalci, potrošniki, tretji ponudniki storitev,…).

Kako spodbuditi negotovinsko poslovanje, je zahteven izziv, ki terja sodelovanje različnih deležnikov. Pri tem morajo poleg bank, odigrati svojo vlogo tako potrošniške organizacije na področju osveščanja potrošnikov, država na področju spreminjanja kulture na področju plačevanja tudi z oblikovanjem različnih spodbud, kakor tudi vsi ponudniki (bančni in nebančni) plačilnih storitev s pravočasnim vključevanjem strank z namenom doseganja varne, enostavne in prijazne uporabniške izkušnje ter s tem večjo uporabo različnih oblik negotovinskega plačevanja.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 8. november 2018

Nazaj