Sporočila in odgovori medijem - 2018

Jean-Claude Trichet na obisku v Ljubljani

 

Ljubljana, 16. november 2018: Danes so se v Ljubljani z Jean-Claude Trichet-ejem, ki je bil v obdobju 2003 – 2011 predsednik Evropske centralne banke, srečali predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja bank Slovenije.

 

Pomembna skupna uvodna ugotovitev srečanja je bila, da smo se iz krize, ki je izkazala pomen prepleta med bančnim sistemom in fiskalnim položajem držav vsi nekaj naučili. Sprejeti ukrepi so bili  uspešni, vendar pa sedanje okoliščine, ko je treba sprejemati nadaljnje pomembne odločitve in ukrepe, napotujejo k še tesnejšemu sodelovanju. Bivši guverner ECB je ob tem menil, da ima območje evra in celotne evropske unije trdno prihodnost in da državljani EU navkljub posameznim skepsam in kritikam, ki so usmerjene predvsem na nacionalne institucije EU držav, zaradi številnih prednosti v vsakodnevnem življenju podpirajo projekt enotne valute.

Ostaja še vrsta nalog, ki jih je treba dokončati, je opozoril; med njimi so dokončanje oblikovanja bančne unije, enotni nadzorni mehanizem je implementiran, ravno tako reševalni mehanizem, potrebno pa je nadaljevati delo na depozitno zavarovalni shemi in pa krepitvi fiskalne politike.  Ne bi bilo tudi odveč, če bi imeli tudi EU komisarja za področje financ ali pa evropskega finančnega ministra. Ob tem je kot zelo pomembno institucijo izpostavil  ESM, ki omogoča mehanizem za pomoč evrskim državam v težavah.

Glede prereguliranosti bančnega sistema je bil mnenja, da ta zaradi tveganj in novih izzivov ne obstaja, in da je tudi na tem področju treba upoštevati načelo »Liberty within limits«. Na vprašanje, ali se bo Evropska unija v prihodnje razvijala po dveh tirih, je odgovoril, da navkljub všečnemu populizmu, v dvotirnost Evrope ne verjame.

Dogodek sta organizirali Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje bank Slovenije v času letnega evropskega srečanja Trilaterale.

 

Združenje bank Slovenije

Ljubljana, 16. november 2018

trichet

skupaj

Nazaj