Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije odločno zavrača neresnične navedbe Združenje FRANK

 

Združenje bank Slovenije odločno zavrača neresnične navedbe, ki je  Združenje FRANK navedlo v sporočilu za javnost z dne 20.11.2018.

Združenje bank Slovenije je podalo zelo kratka sporočila za javnost glede vseh treh zadnjih odločb Vrhovnega sodišča: sklep II Ips 137/2018, sodba II Ips 195/2018 in tudi sklep II Ips 141/2017.

Iz sporočil za javnost, ki jih je Zduženje bank objavilo, se je moč prepričati, da gre skoraj v celoti za navedbe iz obrazložitve posameznih citiran odločb, kot jih je zapisalo Vrhovno sodišče. 

V 195/2018 je vrhovno sodišče prvič vsebinsko dokončno presodilo in ugotovilo, da je banka pojasnilno dolžnost izpolnila ustrezno in pošteno.
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 26. november 2018

 

Nazaj