Sporočila in odgovori medijem - 2018

Sporočilo za javnost

"Ne postanite denarna mula" je sporočilo evropskega tedna ozaveščanja glede nezakonitega prenakazovanja denarja in denarnih mul
 

Med 1. septembrom in 30. novembrom je potekala četrta mednarodna operacija poostrenega boja proti denarnim mulam in nezakonitemu ustvarjanju dobičkov v povezavi s pranjem denarja EMMA (The European Money Mule Action). V operaciji, ki sta jo koordinirala Europol in Eurojust, je sodelovalo do sedaj največje število držav, kar 22. Slovenijo sta zastopala slovenska policija in slovensko državno tožilstvo.

V Evropi in zunaj nje je bilo v obdobju treh mesecev identificiranih 1504 denarnih mul, aretiranih 168 denarnih mul in 140 njihovih organizatorjev. Odprlo se je 837 kazenskih preiskav, nekatere med njimi še vedno potekajo. Več kot 300 bank, 20 bančnih združenj in druge finančne institucije so poročale skupaj o 26.376 goljufivih denarnih transakcijah, kar je preprečilo skupno izgubo v višini 36,1 milijona EUR. 

Vse to so razlogi, da se je v okviru Evropske bančne federacije s podporo pridužilo evropskemu tednu ozaveščanja glede nezakonitega prenakazovanja denarja in denarnih mul tudi Združenje bank Slovenije.

V nadaljevanju navajamo osnovne informacije, s katerimi je dobro, da se seznani in se jih zaveda vsak državljan Republike Slovenije.  

Združenje bank Slovenije se je priključilo evropskemu tednu ozaveščanja glede nezakonitega prenakazovanja denarja in denarnih mul

Letak_PrenakazovanjeUmazanegaDenarja Letak_DelovanjeDenarnihMulJeNezakonito

Povezava na PDF

Povezava na PDF
job_poster NePostaniteDenarnaMula
Povezava na PDF Povezava na PDF

 

Dodatne informacije o operaciji EMMA najdete na spletni strani Europola.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 4. december 2018

Nazaj