Sporočila in odgovori medijem - 2019

Komentar sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice z dne 20.12.2018 – madžarski primer

Združenje Frank ponovno zavaja
 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je 20. decembra 2018 izdalo odločitev v zadevi Merkantil Car Zrt. v. Hungary and four other applications (application no. 22853/15 and four others) o pritožbi petih bank s sedežem na Madžarskem, ki so del iste bančne skupine OTP Bank Group.

Združenje Frank je v izjavi za javnost dne 15.1.2019 vsebino odločitve ESČP povzelo zelo pomanjkljivo in zavajajoče, saj sodišče kreditnih pogodb o švicarskih frankih ni presojalo in v zvezi z njimi ni izdalo nobene odločitve. Predmet presoje ESČP je bil namreč madžarski zakon iz leta 2014, ki je posegel v pravice bank enostransko povišati obrestno mero, stroške in provizije.

Madžarska zakonodaja je namreč dopuščala, da banke v svoje splošne pogoje vključijo pravico, da lahko v času trajanja kreditnega razmerja brez sodelovanja komitentov enostransko povišajo obrestno mero, stroške in provizije. Takega predpisa v slovenski zakonodaji ni oz. banke v Sloveniji na tak način niso postopale.

ESČP je v predmetni zadevi odločilo, da sodi odločitev madžarske vlade, da sprejme zakon, ki je vzpostavil domnevno ničnost pogodbenih določb, ki so omogočale enostransko spreminjanje pogodbenih pogojev in določil, da lahko banke to domnevo tudi izpodbijejo, v polje proste presoje države.

Glede na to odločba ESČP ni relevantna za slovenske razmere, saj kot navedeno, slovenska zakonodaja bankam, ki poslujejo v Sloveniji, enostranskih sprememb pogodbenih pogojev na takšen način ni dopuščala.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 18. januar 2018

 

Nazaj