Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Bančni pravniki o izzivih digitalizacije

 

Sreda, 13. februar 2019: Danes je v Ljubljani potekal posvet pravnikov v bankah in hranilnicah, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju aktualne teme. Posveta so se udeležili bančni pravniki iz različnih segmentov bančnega poslovanja iz številnih bank in hranilnic, ki poslujejo v Sloveniji. Udeleženci so pozorno prisluhnili predstavitvam, ki so jih podali predavatelji iz strokovnih, sodnih  in bančnih krogov.

Uvodoma je direktorica Združenja Stanislava Zadravec Caprirolo v svojem nagovoru pozdravila udeležence posveta in izpostavila pomembno vlogo pravnikov v bankah, še posebej v sedanjih zaostrenih razmerah poslovanja. Dotaknila se je izzivov, ki jih prinašajo PSD2, GDPR in digitalizacija. Tomaž Marinček iz Abanke, namestnik predsednika Odbora za pravna vprašanja pri Združenju bank Slovenije, je prav tako pozdravil  navzoče ter povzel teme letošnjega posveta in vsem zaželel kvalitetno razpravo. Goran Katušin, član uprave SID banke, je podal svoj pogled na delo in izpostavil vpetost ter vlogo pravnika pri poslovanju banke. Pri tem se je posebej dotaknil povezave med delom pravne službe in funkcijo skladnosti poslovanja, s poudarkom na prihajajoči digitalizaciji in izzivih, ki jih ta prinaša. Tudi sicer je bila rdeča nit uvodničarjev digitalizacija v bankah v povezavi s poslovnimi procesi in vprašanjem, kaj to pomeni za delo pravnika v prihodnje.

Primož Zupan in Simon Steiman, oba iz podjetja MBills, sta spregovorila o hitrih oziroma mobilnih plačilih in poudarila prednosti, ki jih prinašajo takšna plačila uporabnikom, ob tem pa sta predstavila tudi izzive za prihodnji razvoj mobilnega plačevanja.

Pravniki so na posvetu zelo pozorno prisluhnili tudi predstavitvi Lana Filipiča o pravnih izzivih digitalizacije v bančništvu in se seznanili s prakso v nekaterih drugih primerljivih EU državah. Velik poudarek je bil na predstavitvi blockchain tehnologije v povezavi s poklicem pravnika.

Žiga Kosi iz Agencije za trg vrednostnih papirjev je predstavil najpomembnejše novosti novega Zakona o trgu finančnih instrumentov, pri čemer se je osredotočil na aktualne teme in praktična vprašanja, s katerimi se bančni pravniki srečujejo pri vsakodnevnem delu.

Posvet se je zaključil z obravnavo trenutno zelo pereče gradbene zakonodaje in posebej 93. člena Gradbenega zakona. Damjan Orož, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani, se je dotaknil vprašanj, ki se lahko pojavijo v postopkih prisilnih prodaj, Sonja Kralj, notarka in predsednica Notarske zbornice Slovenije, pa je spregovorila o težavah pri implementaciji 93. člena zakona v praksi. Sklepna ugotovitev je bila, da zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje ni ovira za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca pri prisilni prodaji nepremičnine (za katero je torej v zemljiški knjigi zabeležena odločba inšpekcijskega organa), vpliva pa to dejstvo na prodajno vrednost takšne nepremičnine.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. februar 2019

 

Nazaj