Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Letošnji nacionalni denarni kviz za mlade od 13 – 15 let bo potekal 26. marca

 

Ob zavedanju, da pomenita ozaveščenost in finančno znanje v prvi vrsti najboljšo zaščito potrošnikov oziroma prebivalstva, si Združenje bank Slovenije z organizacijo različnih oblik  finančnega opismenjevanja prizadeva za krepitev finančne pismenosti prebivalstva. Združenje pri projektu finančnega opismenjevanja sodeluje z Banko Slovenije, Ministrstvom za finance, Zavodom za šolstvo, Centrom za poklicno izobraževanje, Zvezo potrošnikov Slovenije, Ljubljansko borzo, Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Agencijo za zavarovalni nadzor, Združenjem družb za upravljanje investicijskih skladov, bankami in hranilnicami, aktivno pa se vključuje tudi v skupne evropske aktivnosti finančnega opismenjevanja.

Še posebej mladi se morajo zgodaj naučiti, kako upravljati svoje finance, če želijo biti uspešni v življenju in sprejemati ustrezne odločitve na področju osebnih financ. Za spodbujanje finančnega izobraževanja in ozaveščanja, se Izobraževalni center Združenja, pod vodstvom Viljenke Markič Simoneti, v okviru letošnjega petega Evropskega tedna denarja, ki bo potekal od 25. do 29. marca 2019, pridružuje izvedbi Evropskega denarnega kviza, in slovenske osnovne šole vabi, da se na kviz prijavijo. Prijave so možne preko spletnega naslova: https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=421.

K sodelovanju na Evropskem denarnem kvizu, ki je sestavljen iz dveh delov (nacionalnega in evropskega) se lahko prijavijo slovenske osnovne šole oz. mladi, ki so stari od 13 do 15 let. Kviz bo letos potekal drugič. V Evropski denarni kviz se vključuje večina evropskih držav, lani je v kvizu sodelovalo več kot 42.000 učencev v 32 državah, ki so skupaj igrali v skoraj 200.000 spletnih kvizih.

Nacionalni denarni kviz bo med prijavljenimi razredi slovenskih osnovnih šol potekal 26. marca 2019 ob 12. uri. Sodelovanje na kvizu ni odvisno od predmetov, ki se jih učenci sicer učijo v šoli in torej vnaprej opredeljeno predhodno znanje za vključitev ni potrebno. Na nacionalni kviz se lahko prijavi več razredov iz iste osnovne šole. Za preizkus znanja bo uporabljena t. im. Kahoot aplikacija, preko katere se bodo razredi v živo preizkusili v znanju.

Za pripravo na kviz smo oblikovali vaje na način, da mlade pritegne in jim na zabaven način približa vsebine, ki jih potrebujejo za finančno razgledanost ter sprejemanje finančnih odločitev. Vaje, ki zajemajo znanja s področja finančnih pojmov, digitalne varnosti, spletnega bančništva in poznavanja evropskih inštitucij, so objavljene na spletni strani Združenja na naslovu: https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1358.

Dva učenca, predstavnika razreda in učitelj, ki se bo na nacionalnem kvizu najbolje odrezal, bodo povabljeni v Bruselj na finale Evropskega denarnega kviza, ki bo potekal v četrtek, 7. maja 2019.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. februar 2019

 

Dodatne informacije glede Evropskega denarnega kviza so objavljene na spletnem naslovu: https://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=1409

 

Mnenje učitelja Aleša Bobka iz Osnovne šole Dravlje, ki je lani sodelovala na finalu Evropskega denarnega kviza


»Najprej moram posebej poudariti, da smo bili zelo veseli informacije o poteku pilotnega projekta na temo finančnega opismenjevanja in srčno upam, da projekt naslednja leta nadaljuje svojo pot, saj je zastavljen zelo pohvalno.

Gre za izjemno zanimiv in inovativen pristop k temi, ki mladim načeloma ni preveč blizu. Učenje s pomočjo računalniške oziroma telefonske aplikacije se je izkazalo za izjemno zabavno, saj so učenci ob izpolnjevanju kvizov povsem pozabili, da gre pravzaprav za učenje, tako da smo lahko ta kviz igrali tudi uro ali več. Učenci so odgovarjali vsak na svojem telefonu ali pa smo se razdelili v manjše skupinice. Kar dela ta kviz še toliko bolj atraktiven, pa je direktno tekmovanje drug proti drugemu, takojšnja in neposredna povratna informacija o tvojem rezultatu in rezultatu sotekmovalcev ter nenazadnje časovni pritisk, saj hitro odgovarjanje prinaša dodatne točke. Na koncu posameznega kviza smo vedno predebatirali odgovore in se pogovorili o temah, ki so bile vključene ter razmislili, koliko od tega so že vedeli oziroma koliko od tega so že upoštevali (npr. digitalna varnost, spletne prevare, varovanje podatkov, varčevanje, gibanje vrednosti denarja ipd.). Učenci so nato kar sami predlagali igranje kviza (npr. pri nadomeščanjih ali razrednih urah), saj jim je bil izziv, da vsakokrat izboljšajo svoje rezultate, kar jim je tudi uspevalo.

Sam vidim takšen način izobraževanja, pa tudi preverjanja znanja kot zanimiv, mladim atraktiven in izjemno motivirajoč, seveda pa ne moremo mimo dejstva, da je še posebej mamljivo tekmovanje z učenci ostalih šol, kakor tudi nagrada, finale v Bruslju. 

Iz Bruslja smo prinesli tudi simpatične varčevalne pujske, za vsakega enega, tako da smo se dogovorili oziroma naredili načrt, da v kolikor vsak teden privarčujejo evro ali dva, s čimer so se strinjali, da ne predstavlja tako velike vsote, se bo do naslednjega maja, ko bomo morali izbrati zaključni izlet v devetem razredu, nabrala kar lepa vrednost denarja, tako da bo odločitev bistveno lažja.«

 

Nazaj