Sporočila in odgovori medijem - 2019

Banka Slovenije: Nekateri kreditojemalci z »veriženjem kreditov« preslepili banke o svoji dejanski kreditni sposobnosti

 

Banka Slovenije je danes javnost obvestila, da je pri analizi anonimiziranih podatkov o sklepanju potrošniških posojil pri nekaterih kreditojemalcih zaznala primere prevar, da so le-ti v zelo kratkem obdobju sklenili več kreditnih poslov pri različnih bankah in pri tem zamolčali sklenitev kreditnega posla pri drugi banki. Na ta način so zlorabili takrat veljavne predpise, ki so od bank zahtevali poročanje o spremembi zadolženosti fizičnih oseb v roku treh dni. V nekaterih primerih so tako kreditojemalci banke preslepili glede svoje dejanske kreditne sposobnosti. Na Banki Slovenije poudarjajo, da gre pri takem "veriženju kreditov", katerih celotna vrednost sicer ne predstavlja tveganja za stabilnost finančnega sistema, za nedopustna ravnanja z znaki kaznivega dejanja. Z ugotovitvami ja Banka Slovenije seznanila tako policijo kot poslovne banke. 

Celotno sporočilo je na voljo na spletnih straneh Banke Slovenije.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. marec 2019

Nazaj