Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Združenje bank Slovenije objavilo prenovljena načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb
 

Sreda, 13. marec 2019: Nadzorni svet Združenja bank Slovenije je na današnji 4. redni seji sprejel novo verzijo načel odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, ki so bila kot splošna priporočila bankam in hranilnicam na področju kreditiranja prvič objavljena decembra 2015.

Osnovni namen vzpostavitve načel je promocija ustrezne bančne prakse pri poslovanju s podjetji, s tem pa tudi zagotavljanje pozitivnih učinkov na razvoj slovenskega gospodarstva. Kreditne aktivnosti bank in hranilnic imajo namreč zelo pomemben vpliv na razvoj posameznih gospodarskih panog ter s tem uspešnost slovenskega gospodarstva kot celote, zaradi česar morajo njihove kreditne politike temeljiti na spoštovanju etičnih standardov, strokovnih meril, skladnosti in skrbnosti poslovanja, človeških vrednot, zaposlenih, družbene odgovornosti ter trajnostnega razvoja.

V novih načelih, ki so objavljena na spletni strani Združenja bank Slovenije, so dodani poudarki glede pomena družbeno odgovornega bančništva in izvajanja kreditne politike v skladu s strani upravljalnega organa začrtanih okvirov oz. deklarirane nagnjenosti banke oz. hranilnice k prevzemanju tveganj. Bistveno vsebinsko nadgradnjo predstavlja novo samostojno poglavje s smernicami za projektno financiranje (zlasti financiranje nepremičninskih projektov). V njem so opredeljena priporočila glede spoštovanja ključnih parametrov tovrstnega financiranja (npr. v smislu omejitve deleža dolžniškega financiranja, bonitete kreditojemalca, limitov največje dovoljene izpostavljenosti in kapitalskih zahtev, referenc kreditojemalcev, zahtevanega obsega predprodaje, sproščanja kreditnih tranš…) kot tudi priporočila glede dokumentacije, izvajanja monitoringa (spremljave) projekta ipd.

Nosilno delovno telo pri pripravi načel je bil Odbor za podjetja, ki deluje v okviru dejavnosti Združenja bank Slovenije. Kot je povedal Andrej Lasič, predsednik odbora, razširitev Načel odgovornega kreditiranja gospodarskih družb tudi na projektno financiranje predstavlja pomemben korak k poenotenju bančnih praks in postavljanju standardov v okviru bančne panoge tudi na tem področju ter prispevek k ustreznejšemu upravljanju tveganj.
 

Načela odgovornega kreditiranja gospodarskih družb, dopolnjena verzija 1.2

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 13. marec 2019

 

Nazaj