Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost
 

Devet evropskih bančnih združenj je sprejelo skupno izjavo s pobudo za nadaljnje zmanjšanje administrativnih bremen za manjše in srednje velike banke

 

Nov bančni sveženj bo prinesel nekaj dodatnega olajšanja bremen za male in srednje velike banke. Ne glede na to je treba po mnenju predstavnikov bančne industrije razprave nadaljevati. Evropska bančna združenja so objavila skupno stališče.

 

Predstavniki bančnih združenj iz Avstrije, Danske, Hrvaške, Italije, Luksemburga, Nemčije, Poljske, Slovaške in Slovenije, v katerih posluje več kot 80 odstotkov malih in srednje velikih bank v Evropi, ugotavljajo, da je zlasti za majhne in srednje velike banke visoka stopnja regulative izjemno težavna in nesorazmerno draga. Čeprav bančni sveženj EU uvaja nekaj začetnih korakov za razbremenitev bank, so po mnenju bančne industrije potrebni nadaljnji ukrepi. Kot je v skupnem stališču pojasnilo devet evropskih bančnih združenj iz omenjenih držav, to med drugim velja za ureditev regulatornega poročanja in zahteve na področju prejemkov.

Cilj pobude ni odpraviti razumne ureditve, ki mora biti vzpostavljena in spoštovana, poudarjajo bančna združenja: enake zahteve glede kapitala in likvidnosti bi morale še naprej veljati za ista prevzeta tveganja. Vendar številni ukrepi niso smiselni glede na velikost posameznih bank in ne prispevajo k finančni stabilnosti, saj so stroški na nekaterih področjih bančne regulative nedvomno nesorazmerni glede na pripadajoče koristi. Zato so na teh področjih potrebni nadaljnji korektivni ukrepi.

Kot primer združenja navajajo zahteve po nekaterih poročilih in razkritjih z zelo omejeno informacijsko vrednostjo. Slednje vodi do velikega števila poročil, za katere banke porabijo nesorazmerno veliko resursov glede na učinke za finančno stabilnost.

Zato bančna združenja podpirajo zaključek mandata Evropskega bančnega organa, da pripravi priporočila, kako zmanjšati nepotrebna bremena poročevalskih zahtev.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 4. april 2019

 

Povezava na: Skupno stališče bančnih združenj iz Avstrije, Danske, Hrvaške, Italije, Luksemburga, Nemčije, Poljske, Slovaške in Slovenije, ki je bilo sprejeto danes v Bruslju.

 

Nazaj