Sporočila in odgovori medijem - 2019

Obvestilo za javnost

Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki 

 

Evropski plačilni sistem TARGET2 na Veliki petek, 19.4.2019 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo delovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v  sistemu TARGET2. V petek, 19.4.2019 bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke ali hranilnice.

Ker na Veliki petek in Veliki ponedeljek, ki je dela prost dan, evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil.  

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA - SDD. Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 19.4.2019 bodo poravnani šele v torek, 23.4.2019, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet  bodo banke in hranilnice v polnem obsegu izvajale naslednji delovni dan, v torek, 23.4.2019. 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 11. april 2019

 

Nazaj