Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb in investicijskih bančnikov
 

Torek, 16. april 2019 : Danes je v Ljubljani potekal tradicionalni posvet zakladnikov, zalednih & skrbniških služb in investicijskih bančnikov.


V pozdravnem nagovoru je Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, predstavila izzive povezane z globalnim in evropskim okoljem, oceno tveganj evropskih institucij in Banke Slovenije ter izpostavila trenutno aktualne spremembe predpisov, kot so MiFID2 in CSDR, predlog uredbe Evropske komisije za krite obveznice ter reformo referenčnih obrestnih mer.

V nadaljevanju je Sašo Stanovnik iz Adventura Holding v okviru makroekonomske napovedi in Brexita predstavil gospodarsko stanje v Veliki Britaniji, Evropi in po svetu, vplive Brexita na selitev finančnega sektorja in drugih industrij ter izpostavil, da glavno težavo ne predstavlja slaba novica, pač pa negotovost na trgih.

Mobilizacija kapitala in njegova preusmeritev v EU podjetja , zlasti v mala in srednja podjetja, je glavni cilj evropske kapitalske unije. Po besedah Nade Bizjak iz Ministrstva za finance bo z evropsko kapitalsko unijo potrošnikom oz. vlagateljem ponujena večja izbira naložbenih produktov, hkrati pa bo omogočena preusmeritev kapitalskih tokov v trajnostne naložbe.  Predstavila je tudi predlog Uredbe o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu (PEPP), katerega cilj bo reševanje demografskih izzivov, zmanjšanje vrzeli pri pokojninah ter dodatna priložnost za varčevanje za upokojitev.

Reformo referenčnih obrestnih mer je predstavil Olivier Balpe iz Societe Generale in sicer z gre za uvedbo t.i.  »risk free rates«. Obstoječo obrestno mero EONIA bo nadomestila ESTER obrestna mera, medtem ko je obstoječa obrestna mera EURIBOR še v fazi reforme in bo ostala v veljavi predvidoma do konca 2024, kasneje pa bo postala skladna z Uredbo o referenčnih vrednostih na podlagi uporabe nove hibribne metodologije.

Vlogo in namen enotnega sklada za reševanje na ravni bančne unije, katerega ciljna vrednost je  najmanj 1 odstotek zajamčenih vlog najkasneje do 1. 1. 2024, je predstavil Peter Kupljen iz Banke Slovenije.  Pojasnil je tudi  vlogo in namen sklada za jamstvo vlog  in slovenski reševalni sklad ter vlogo Banke Slovenije, ki ima kot  nacionalni organ za reševanje skrb za nemoten izhod banke iz trga, v primeru težav, ki jih banka sama ne more več rešiti.

V drugem delu enodnevnega posveta je Žiga Kosi iz ATVP prisotne seznanil z uporabo MiFID2 in ZTFI-1 za banke, na podlagi katerega ATVP pripravlja podzakonske akte in sicer v treh sklopih (marca, aprila in maja 2019). V pripravi je tudi novela ZTFI-1A zaradi Uredbe o prospektu, ki prične veljati 21.7.2019. V nadaljevanju pa je Kosi predstavil še Uredbo o  izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (CSDR).

Podrobneje je CSDR, kot instrument integracije evropskega trga, predstavil Matjaž Titan iz KDD.  Navedena uredba prinaša nov institut, imenovan pravica do dostopa do centralne depotne družbe, ki nadomešča dosedanji tarifni kodeks evropskega združenja CDD. Izpostavil je še glavne novosti, ki jih prinaša direktiva glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (SRD II), ki ureja identifikacijo delničarjev in informacijski tok.

V zaključnem delu posveta je Gordan Kožul iz družbe Delloite predstavil aktualno bančno tematiko avtomatizacija poslovnih procesov in pri  tem izpostavi dejstvo, da je prav v poslovnih procesih v bančnem okolju mogoče zaznati zelo veliko obremenitev z regulatornimi zahtevami ter veliko raznolikost informacijskih rešitev.

Posvetu se je zaključil s temo Moč govora v poslovnem svetu danes v izvedbi Zdravka Zupančiča iz Šole retorike.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 16. april 2019
 

Nazaj