Sporočila in odgovori medijem - 2019

Sporočilo za javnost

Seja skupščine Združenja bank Slovenije
 

Sreda, 17. april 2019: Danes je v Ljubljani potekala 37. seja skupščine Združenja bank Slovenije, ki so se je udeležili predstavniki ter predstavnice vodstev bank, hranilnic in lizing družb, ki so članice Združenja.

O poslovnem okolju, v katerem so delovale banke, hranilnice in lizing družbe v preteklem letu, ki je bilo zaznamovano predvsem s pomembnimi zakonodajnimi spremembami ter dobrimi mednarodnimi in domačimi gospodarskimi razmerami, je uvodoma na skupščini spregovoril namestnik predsednika nadzornega sveta Jože Lenič, predsednik uprave Abanke. Poudaril je, da se je bančni sektor navkljub ugodnim gospodarskim razmeram soočal z veliko izzivi. Za razliko preteklih let, je bila v letu 2018 rast kreditov bančnega sektorja pozitivna na vseh segmentih vključno z rastjo kreditov podjetjem. Relativno visoka rast poslovanja je tudi v letu 2018 značilna za lizing  dejavnost, še vedno pa ostaja omejena predvsem na financiranje premičnin. V letu 2018 se je nadaljeval proces lastniške konsolidacije investicijskega poslovanja v bančni sektor. Posebej je izpostavil pomen in nadaljevanje procesa digitalizacije ter pomembnost ugleda bank in etičnega poslovanja. Z izzivi poslovnega okolja se je preko potreb članic Združenja ter strateških usmeritev nadzornega sveta soočalo tudi Združenje bank Slovenije. Ker je za učinkovito izvrševanje nalog cehovskega združenja izjemno pomembna aktivna vključenost v procese in delovanje zakonodajnih ter vladnih institucij, si je Združenje v preteklem letu nadalje prizadevalo za okrepitev sodelovanja ter stalen dialog z njimi. Še naprej pa ostajajo ključne prioritete delovanja Združenja spremljanje regulative in digitalna transformacija ter krepitev ugleda bank, poleg tega pa tudi aktivnosti na področju financiranja gospodarstva in zelene ekonomije.

V nadaljevanju skupščine so bile sprejete še spremembe in dopolnitve Bančnega kodeksa in letno poročilo Združenja za leto 2018 ter računovodski izkazi s poročilom revizorja za leto 2018. Nov član nadzornega sveta Združenje bank Slovenije je postal Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke, njegov namestnik pa Marko Filipčič, član uprave Gorenjske banke.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 17. april 2019

 

Nazaj