Sporočila in odgovori medijem - 2019

Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede vložitve predloga zakona o kreditih v frankih

 

Vprašanje:

Državni svet je napovedal vložitev predloga zakona o kreditih v frankih. Vljudno vas prosim za vaš odziv.

 

Odgovor Združenja bank:

Združenje bank še vedno zagovarja stališče, da sprejetje posebnega sistemskega zakona ni ustrezna rešitev, ker:

 • bi vsakršna zakonska intervencija oz. sprejetje retroaktivnega zakona v obravnavano materijo morala upoštevati načelo sorazmernosti in pravično porazdelitev bremena med vse deležnike in sicer tako, da se upošteva tudi vidik preprečevanja moralnega hazarda v prihodnje,
   
 • bi ustvarili diskriminacijo, neenakost in neenakopravnost med uporabniki bančnih storitev ter produktov,
   
 • bi se z ukrepom, kjer zakonodajalec eno skupino pogodbenih strank retroaktivno izvzame iz pravnega reda, da jih razbremeni njihovih obveznosti iz pogodbe, porušilo zaupanje v pravo,
   
 • bi pomenilo neenako in neenakopravno obravnavo ene skupine kreditojemalcev, kjer delež tistih, ki ne morejo odplačevati kredita ne odstopa od deleža tistih, ki so kredit najeli v EUR, saj neplačniki kreditov v obeh skupinah ne morejo odplačevati zaradi drugih osebnih okoliščin kot na primer ločitev, sprememba osebnega dohodka itd. Tečaj CHF je namreč dandanes praktično na enaki ravni kot pred velikim nihajem v začetku leta 2015. Če je cilj predlagateljev pomagati socialno ogroženim, ki kredita ne morejo odplačevati zaradi spremembe osebnih/družinskih okoliščin, potem je potrebno pomoč zagotoviti tudi kreditojemalcem v EUR, ne samo v CHF,
   
 • bi se celotno breme izgube iz naslova tečajnega tveganja prevalilo na kreditodajalca, hkrati pa bi kreditojemalci obdržali vse koristi iz naslova obrestnega tveganja, in to samo ena vrsta kreditojemalcev medtem, ko bi morali vsi ostali kreditojemalci svoje pogodbene obveznosti izpolniti do konca brez odpustkov,
   
 • bi sistemska rešitev tudi pomenila, da bi se vse kreditojemalce CHF obravnavalo na enak način, čeprav so njihovi motivi in položaji različni, 
   
 • ima sistemska rešitev lahko negativne posledice tako za državo in kot tudi za davkoplačevalce. Takšen zakon bi moral iti v presojo Evropski centralni banki in Evropski komisiji. Obe instituciji pa sta že večkrat poudarili, da takšen pristop k reševanju problema ni primeren in ni skladen s pravnim redom EU.
   

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 17.4.2019

 

Nazaj