Sporočila in odgovori medijem - 2019

Obvestilo za javnost

Izvajanje plačil med prvomajskimi prazniki

 

Banke in hranilnice v Sloveniji na praznične dneve 27. aprila, 1. in 2. maja 2019 ne poslujejo in tudi ne izvršujejo nalogov za plačilo.

Uporabniki bančnih storitev sicer lahko posredujejo plačilne naloge v elektronske banke, vendar bodo le ti izvršeni skladno z datumom valute oz. prvi naslednji delovni dan. Vsa čezmejno prejeta sredstva na račune med prazniki bodo odobrena na računih komitentov prvi naslednji delovni dan z datumom valute odobritve računa banke.  
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 23.4.2019

 

Nazaj