Sporočila in odgovori medijem - 2019

Na konferenci o Novih izzivih je sodelovala tudi direktorica Združenja bank Slovenije

 

Brdo pri Kranju, 18.4.2019: Na današnji konferenci Novi izzivi 2019, ki jo je organiziral Uradni list republike Slovenije, so sodelovali predstavniki Banke Slovenije, Združenja bank Slovenije, bančni in nebančni ponudniki plačilnih storitev, ugledna podjetja iz Slovenije in iz tujine ter iz sveta znanosti.
 

Predstavili so aktualne regulatorne in tehnične novosti na področju plačilnih storitev, primere dobrih praks in prikazali pobude za hitrejši ter konkretnejši napredek na področju pametnih skupnosti. Osrednja je bila tudi digitalizacija storitev na področju brezgotovinskega plačevanja.  

Sodoben trg plačil, na katerega poleg bank in hranilnic vstopajo še tretji ponudniki, zahteva sodelovanje med različnimi deležniki, pri čemer pa je zelo pomembno oblikovanje zakonskega okvira, ki bo trg storitev urejal in omogočal enake pogoje poslovanja za vse ponudnike, ki nadaljnjega razvoja storitev ne bo zaviral ter bo hkrati omejeval tveganja tako za potrošnike kot tudi ponudnike storitev. Direktorica Združenja bank Slovenije, mag. Stanislava Zadravec Caprirolo je v svojem nastopu posebej opozorila še na dve novosti; uvedbo takojšnjih plačil in implementacijo Direktive o plačilnih storitvah - PSD2 v naš prostor, s katero na trg plačil vstopajo tretji ponudniki storitev. Vsled ustrezne zaščite pred tveganji, ki bi jim lahko bili izpostavljeni uporabniki storitev in zaradi preprečitve nelojalne konkurence na trgu, je treba zagotoviti enak pravni okvir za vse. Le na tak način bodo dosežene ustrezne sinergije med različnimi deležniki na trgu in okrepljena pozitivna izkušnja ter dosežene koristi za uporabnike plačilnih storitev, zaradi katerih se spremembe nenazadnje tudi uvajajo, je poudarila. 

Dnevni red konference 
Posnetek konference

 

ank

sid

capr

 

Nazaj